Kontakt

Göteborgs Stifts-Tidning

Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

E-post: gbgs.stifts.tidning@gmail.com 

Webbsida: www.goteborgsstiftstidning.se


Redaktör

Patrik Toräng

Tel. 070-615 11 61; E-post: patrik.torang@gmail.com


Inbetalningar - prenumeration, annonser, gåvor:

Plusgiro: 2 55 21 – 6