רבות יוצאים מן הכלל

 
הטיות הרבות ע"פ הכלל הן בסיומת - וֹת
בהטיות היוצאות מהכלל, הטיית הרבות בסיומת- יִם 
 
כדי לדעת אם מילה היא בזכר (יחיד) או בנקבה (יחידה)  עלינו להוסיף למילה ביחיד או ביחידה תואר ולפי זה ניתן לדעת .
לדוגמא: אומרים בלון אדום או בלון אדומה? אומרים בלון אדום וכך אנו יודעים שהמילה בלון היא בזכר.
 אומרים בובה קטן או בובה קטנה? אומרים בובה קטנה וכך אנו יודעים שהמילה בובה היא בנקבה.
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: שפתייִם אדומוֹת, שינייִם לבנוֹתעינייִם גדולוֹת , אוזנייִם ורודוֹת.
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: ידייִם לבנוֹת, רגלייִם ארוכוֹתכתפייִם רחבוֹת , ברכייִם כפופוֹת.
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: נמליִם שחורוֹת, דבוריִם צהובוֹתכבשיִם לבנוֹת , יוניִם הומוֹת.
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: נעלייִם חומוֹת, ציפוריִם צבעוניוֹתביציִם שבירוֹת , אבניִם חומוֹת.

 

 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
 
Comments