הטיות עתיד 2

הילד והילדה קבלו גיטרה במתנה. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד ינגן, הילדה תנגן, הילדים ינגנו.
 
 
 
 
 
הילד והילדה הגיעו למגרש הכדורגל. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד ישחק, הילדה תשחק, הילדים ישחקו.
 
 
 
 
 
הטלפון מצלצל בבית. שאלו את הילדים:  מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד ידבר, הילדה תדבר, הילדים ידברו.
 
 
 
 
 
הילדים קיבלו במתנה צבעים. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
תשובה: הילד יצייר, הילדה תצייר, הילדים יציירו.
 
 
 
 
הכדור נתקע על העץ. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
 תשובה: הילד יטפס על העץ, הילדה תטפס עת העץ, הילדים יטפסו על העץ.
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments