חשיבות המודעות הפונולוגית

 

מודעות פונולוגית ופונמית

מודעות פונמית היא הבנת העיקרון לפיו בנויות מילים דבורות. מחקרים רבים מראים את חשיבותו המכרעת של עקרון זה ברכישת הקריאה. השפה הדבורה אינה מפרידה בין עיצורים ותנועות, אלא ממזגת אותם יחדיו על מנת לאפשר ביטוי קולי יעיל ומהיר. התובנה כי במילה "בת", למשל, יש שלוש יחידות צליליות בסיסיות (שלוש פונמות) למרות היותה בנויה על רצף קולי אחד, אינה פשוטה כלל וכלל. היא מבשילה בגיל הגן אצל רוב הילדים, אך אצל חלק מהם היא מתעכבת. מחקרי אורך מראים כי ליקויים במודעות פונמית הנם המקור המרכזי לקשיים ברכישת הקריאה, שהרי כשל בהבנת העיקרון לפיו בנויות מילים דבורות יביא באופן טבעי לכשל בהבנת העיקרון האלפביתי, מאחר שהאחרון מתבסס על הבנה מלאה של מערך הצלילים הבסיסיים של השפה הדבורה. מחקרים בעולם כולו, וגם בשפה העברית, מראים כי ניתן לשפר באופן ניכר את המודעות הפונולוגית של הילד בגיל גן החובה באמצעות התערבות פשוטה יחסית של מספר שעות. מאחר שגוף המחקרים בתחום זה בארץ ובעולם מראה כי מודעות פונמית הנה מנבא ראשוני בחשיבותו עיכובים ברכישת קריאה, כל תוכנית לתיקון מצב הקריאה בארץ תידרש לטפל במרכיב זה. מודעות פונמית אינה רק מנבא ראשון ומרכזי של קשיים ברכישת הקריאה, אלא שהיא מצויה ביחסי גומלין עם לימודי הקריאה. מחד, מודעות פונמית נמוכה גוררת קשיים ברכישת הקריאה. מאידך, מודעות פונמית ניתנת לפיתוח באמצעות לימוד הקריאה, אם אכן לימוד הקריאה כולל בתוכו הוראה ישירה של העיקרון האלפביתי. כל פירוק של המילה הכתובה המסייע לבידוד הצלילים המרכיבים אותה מסייע לפיתוח מודעות פונמית.
 
בדפים הבאים יצרתי מספר פעילויות המפתחות את המודעות הפונולוגית של הילד. כל ילד נמצא בשלב שונה בהתפתחות המודעות הפונולוגית  ורצוי לקדם כל ילד בהתאם ליכולותיו.
 
בדף העוסק ב: "פיתוח האוריינות" קיים הסבר כיצד אנו מפתחים את המודעות הפונמית של ילדים בגן חובה שפתי כדי להקל עליהם את רכישת הקריאה בביה"ס.
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments