Prelegoj

De tempo al tempo mi rakontas pri (la historio de) la movado en Indonezio aŭ pri miaj instruvojaĝoj al Indonezio, kaj lastatempe, ankaŭ pri Orienta Timoro. Por mem ne forgesi pri ili, kaj eventuale instigi ankaŭ vian klubon aŭ asocion inviti min por paroli pri unu el tiuj temoj, mi listigas ilin ĉi tie. Se tiu prelego estis ie menciita en raporto aŭ gazeto, mi aldonas. La listo de antaŭaj prelegoj eble ankoraŭ ne estas kompleta ĉar mi ne tuj komencis la liston kaj eble ion forgesis. Bonvolu kontakti min se vi scias pri iu prelego pri kiu mi forgesis!

Por veni prelegi mi ne petas honorarion, sed ja la vojaĝkostojn. Estus bele se al tio aldoniĝas subteno por miaj vojaĝoj aŭ por la movado.

Venontaj prelegoj (unue la plej fruaj)

18/9/2013 - Bruselo, Belgio

Okazo: Kutima kunveno de la loka klubo.

 

Temo: Konatiĝo kun Orienta Timoro.

Pri la historio de Orienta Timoro, la aspekto de la nuna lando, kaj mia agado en Orienta Timoro (18-26/3/2013)

 

Daŭro: 18h30-20h

 

 

 

30/9/2013 - Tienen, Belgio

Okazo: Kutima kunveno de la loka klubo 'La Hirundo'.

Temo: ne jam fiksita

Daŭro: 19h-??

 

 

25/9/2013 - Gento, Belgio

Okazo: Kutima kunveno de la loka klubo 'La Progreso'.

Temo: Konatiĝo kun Orienta Timoro.

Pri la historio de Orienta Timoro, la aspekto de la nuna lando, kaj mia agado en Orienta Timoro (18-26/3/2013)

Daŭro: 20h-21h30

 

Pasintaj prelegoj (unue la plej lastaj)

2013

11/5/2013 - Duisburg, Germanio

Speciala renkontiĝo de la Duisburga Esperanto-grupo

Temo: Esperanto-agado en Indonezio

Daŭro: 16h30-18h15

La kunveno komencis per manĝado de kukoj kaj babilado. La prelego mem estis kvazaŭ resumo de ĉiuj kvin instruvojaĝoj kiujn mi jam faris al Indonezio. Mallonge mi ankaŭ parolis pri Orienta Timoro.

3/5/2013 - Antverpeno, Belgio

Okazo: Kutima kunveno de la loka klubo.

Daŭro: 20h10 - 21h15

Temo: Konatiĝo kun Orienta Timoro.

Pri la historio de Orienta Timoro, la aspekto de la nuna lando, kaj mia agado en Orienta Timoro (18-26/3/2013)

27/4/2013 - Roterdamo, Nederlando

Okazo: Malferma Tago de la Centra Oficejo de Universala Esperanto-Asocio.

Daŭro: 12h15-12h45

Temo: Progreso de la E-movado en Indonezio kaj Orienta Timoro.

13/2/2013 - Vieno, Aŭstrio

Okazo: Eksterordinara kunveno de la loka klubo

Daŭro: 19h-21h

Temo: La nuna Esperanto-movado en Indonezio

14/2/2013 - Linz, Aŭstrio

Okazo: Kutima kunveno de la loka klubo

Daŭro: 17h-19h

Temo: La nuna Esperanto-movado en Indonezio

Surbaze de tiu prelego aperis poste artikolo en Esperanto Aktuell (2013/2).

2012

26/9/2012 - Bruselo, Belgio

Okazo: Semajna klubvespero de la Brusela Grupo Esperantista

Daŭro: 18h30-20h30

Temo: Instrui Esperanton en Indonezio

1/2/2012 - Bruselo, Belgio

Okazo: Semajna klubvespero de la Brusela Grupo Esperantista

Temo: La E-movado en Indonezio

Pro malfrua anonco, teknikaj mankoj kaj neatendita eksterlanda gasto (Giorgio Silfer, kiu ankaŭ prelegis) mia prelego estis mallongigita al nur duona horo.

2011

10/12/2011 - Hago, Nederlando

Okazo: Zamenhoftago

Temo: miaj travivaĵoj en Indonezio, kie mi tiam jam du fojojn instruis.

Post la prelegoj okazis komuna manĝo kaj kvizo.

Aperis bela foto de la grupo de la festantoj kaj raporto en Fen-X, 17/2 (marto-aprilo 2012): p. 4.

1/11/2011 - Antverpeno, Belgio

Okazo: kutima vendredvespera kunveno de la klubo La Verda Stelo kaj kadre de la prelegserio Vila Cabral

Temo: Aktuala situacio de la Esperanto-movado en Indonezio

Fotoj aperas en la retejo de la klubo.

2010

13/5/2010 - Antverpeno, Belgio

Okazo: Beneluksa Kongreso.

Daŭro: 13h30-15h

Temoj: La Esperantomovado en Indonezio - historie kaj nuntempe

Mallonge menciita en raporto pri la kongreso en Fen-X, 15/4 (julio-aŭgusto 2010): p. 7.

Krome en Horizontaal (informo sekvos).

2008

3/5/2008 - Gotenburgo, Svedio

Okazo: Sveda Esperanto-Kongreso

Temoj:

9h30-10h30: La historio de la Esperanto-movado en Afriko

11h - 12h: La historio de la E-movado en Indonezio.

Menciita en interalie en La Espero.