DIAGNOSIA

GAPPS EUSKADIKO IKASTETXEETAN ENKESTA /

ENCUESTA GAPPS EN CENTROS DE EUSKADI

Google Apps Hezkuntzarakok duen ezarpen maila aztertzeko egindako enkestaren emaitzen laburpena.

Resumen de los resultados de la encusta realizada para ver la implantacion de Google Apps para Educación en Euskadi.

2015/11/18