Διπλή Πιστοποίηση ISO - Φεβρουάριος 2015

Η εταιρεία μας έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι μετά την επιτυχημένη επιθεώρηση της από τον κορυφαίο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS

έλαβε

Α. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (Διαχείριση Ποιότητας)

B. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)

στα παρακάτω πεδία:

  • Συλλογή, Μεταφορά και Διάθεση Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων
  • Μελέτες Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής και Λειτουργικής Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων-Δραστηριοτήτων
  • Μελέτη και Υποστήριξη σε Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες

Η λήψη αυτών των πιστοποιήσεων απαίτησε κοπιαστικές και δύσκολες εργασίες προσαρμογής και συμμόρφωσης στις προβλέψεις των σχετικών Προτύπων ενώ ταυτόχρονα σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή της διαρκούς υποχρέωσης για προσήλωση στην σταθερή ποιότητα και την χρηστή περιβαλλοντική διαχείριση.