βιοαέριο από βιομάζα - παραγωγή ενέργειας

Από τις επενδύσεις στην λεγόμενη «Πράσινη Οικονομία» ιδιαίτερα ελκυστική εμφανίζεται η ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου.

Η ελκυστικότητα μιας τέτοιας επένδυσης εντοπίζεται σε τρεις κύριους παράγοντες:

1) Υψηλή τιμολόγηση του παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

2) Όχι απαγορευτικό ύψος επένδυσης αλλά και αρκετά υψηλό ώστε να θέτει εμπόδια στην είσοδο επενδυτών και να αποτρέπει τον «συνωστισμό» πιθανών ανταγωνιστών Ισχυρό πλεονέκτημα σε όσους έχουν δυνατότητα εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας κατάλληλων πρώτων υλών.

Η βασική αρχή της μεθόδου είναι η αναερόβια χώνευση των αποβλήτων κύριο προιόν της οποίας είναι ένα μίγμα αερίων (βιοαέριο) το οποίο περιέχει κατά 50-60 % μεθάνιο, καύσιμο αέριο υψηλής απόδοσης. Το βιοαέριο μετά από ορισμένη επεξεργασία τροφοδοτείται σε ειδικά τροποποιημένες μηχανές εσωτερικής καύσης συνδεδεμένες με ηλεκτρογεννήτριες ή λέβητες ή ειδικούς αεριοστροβίλους.

Με την κατάλληλη εγκατάσταση, παράγεται ηλεκτρική ενέργεια (ρεύμα) καθώς και θερμική ενέργεια (ατμός-ζεστό νερό). Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται στο δημόσιο δίκτυο ενώ και η θερμική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους (πχ κλιματισμός, τηλεθέρμανση κοντινών οικισμών). Εναλλακτικά, το παραγόμενο βιοαέριο μετά από κατάλληλο καθαρισμό, πωλείται ως καύσιμο αέριο (χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για άμεση ηλεκτροπαραγωγή)

Για την συγκεκριμένη εγκατάσταση κατάλληλες πρώτες ύλες τα ζωικά απόβλητα (περιττώματα, ούρα), αγροτικά υπολλείματα (καλαμπόκι κ.α.), αγροτοβιομηχανικά παραπροϊόντα (τυρόγαλο, κ.α.), ζυμώσιμα απόβλητα κουζίνας (αποφάγια) και γενικώς απόβλητα τα οποία εμπεριέχουν ενεργειακό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αποδοθεί μέσω της παραγωγής βιοαερίου κατόπιν ζύμωσης.

Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου μπορούν να είναι διαφόρων μεγεθών.