Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία Eco Four Τεχνική Περιβαλλοντική Μελετητική Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από ανθρώπους με ανώτατη επιστημονική εκπαίδευση, ειδική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Η εμπειρία μας προέρχεται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα και σχετίζεται με

 • διαχείριση στερεών αποβλήτων,
 • ανακύκλωση,
 • αστικά απόβλητα
 • ανακυκλώσιμα υλικά
 • εναλλακτική διαχείριση,
 • επικίνδυνα απόβλητα
 • κομποστοποίηση,
 • έργα ΧΥΤΑ,
 • Κατασκευή και διαχείριση Κέντρων Διαλογής Ανακυκλωσίμων,
 • Μονάδες Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
 • Αδειοδότηση και πιστοποίηση περιβαλλοντικών επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών επιχειρήσεων

Πλην της κατάρτισης και εμπειρίας που φέρει η εταιρεία μας στηρίζεται επίσης και σε ένα ευρύτατο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, η αξιοποίηση του οποίου της δίνει επιπλέον δυνατότητες για παροχή υψηλής ποιότητας έργου

Η Eco Four απευθύνεται σε εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων και την ανακύκλωση.

Επίσης απευθύνεται σε εταιρείες , φορείς και επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις, τα έργα ή/και οι δραστηριότητες τους έχουν σημαντικές ή ιδιάζουσες περιβαλλοντικές πλευρές.

(Διαβάστε και την Εταιρική μας Δήλωση)

Eco Four

Τεχνική Περιβαλλοντική Μελετητική ΕΠΕ

Εργα περιβάλλοντος και Υπηρεσίες

Ερμού 18Α, Θεσσαλονίκη 54624

ΤΗΛ 2310 2311 04

ΦΑΞ 2310 2311 03

e-mail: eco4@eco4.gr