1 Δεκεμβρίου 2010

Post date: Dec 14, 2010 10:35:58 AM

Η εταιρεία μας δημιούργησε την νέα της ιστοσελίδα.

Μέσω αυτής επιθυμεί την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους επιχειρηματίες, τους υποψήφιους επενδυτές και όλους όσους ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική διαχείριση και ασπάζονται τις αρχές της εταιρείας μας.