Σχεδιασμός-υλοποίηση-λειτουργία

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι μια δραστηριότητα σχετικά καινούρια για την χώρα μας. Ουσιαστικά, μέσα σε λίγα χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε από τον μεσαίωνα των παράνομων αποθέσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα της ανακύκλωσης, της αξιοποίησης, της ορθολογικής διαχείρισης.

Στην κατεύθυνση αυτή, όλοι οι εμπλεκόμενοι απαιτείται να λειτουργήσουν ανάλογα. Αν θέλουμε να κατακτήσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα, η συμπεριφορά και οι δράσεις μας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, σοβαρότητα, συμμόρφωση με τα τεχνολογικά και νομοθετικά δεδομένα, αξιοποίηση της επιστήμης και του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Eco Four, με αυτό το πνεύμα, και στηριζόμενη στην εμπειρία και κατάρτιση των ανθρώπων της, στις διεθνείς συνεργασίες της και στο ευρύ δίκτυο των ελλήνων συνεργατών της, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Τα στελέχη μας έχουν συμμετάσχει, στις ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες και με τις δυσκολίες που πάντα έχουν οι πρωτοπόροι σε κάθε τομέα, στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αδειοδότηση και τη λειτουργία κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (οικιακών και εμπορικών-βιομηχανικών), μονάδων επεξεργασίας μπάζων (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών), στην υλοποίηση προγραμμάτων βιομηχανικής εδαφοποίησης (κομποστοποίησης) ιλύων, στην κατασκευή ΧΥΤΑ οικιακών αποβλήτων και άλλων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Δεν σχεδιάζουμε ή μελετούμε απλώς. Δεν είμαστε κατασκευαστές. Δεν αναλαμβάνουμε απλώς την αδειοδότηση, «νίπτοντας τας χείρας μας» για την υλοποίηση της κατασκευής ή για την λειτουργικότητα του έργου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε, κατασκευάζουμε, αδειοδοτούμε, υλοποιώντας το κάθε στάδιο με την συνολική ευθύνη και ταυτόχρονα με την ίδια κεντρική ιδέα υλοποίησης ενός έργου "από την αρχή έως το τέλος".

Και προχωράμε ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να αναλάβουμε την λειτουργία της μονάδας, του έργου, της δραστηριότητας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για ένα μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα και το προσωπικό που πρόκειται να λειτουργήσει μόνιμα στο έργο. Επιπλέον, μπορούμε να αναλάβουμε την οργάνωση της επιχείρησης: να αναλύσουμε, να τροποποιήσουμε, να κοστολογήσουμε, να βελτιώνουμε συνεχώς την λειτουργία και την απόδοση της επιχείρησης, μετά την έναρξη της.

Φυσικά, η Eco Four παρέχει τις υπηρεσίες της και τμηματικά και στην έκταση που κρίνει ο εργοδότης-συνεργάτης μας. Η συνολική μας άποψη για την λειτουργία της διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι χρήσιμη και ουσιώδης ακόμα κι αν αναλάβουμε πχ μόνο τον σχεδιασμό ή μόνο την οργάνωση μιας περιβαλλοντικής επιχείρησης. Και είμαστε πάντα έτοιμοι, με ομαδικό πνεύμα, να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους που θα αναλάβουν επιμέρους έργα και υπηρεσίες. Η μεγάλη όμως διαφορά μας όμως και ταυτόχρονα, η δύναμή μας είναι η ολοκληρωμένη υλοποίηση από την αρχή έως το τέλος.