Εταιρική Δήλωση

Η εταιρεία Eco Four δεν ιδρύθηκε φιλοδοξώντας να είναι μια ακόμη συμβουλευτική ή μελετητική ή τεχνική εταιρεία η οποία θα προστεθεί ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες. Δεν ιδρύθηκε επειδή το περιβάλλον είναι μόδα ή απλώς μια επιχειρηματική ευκαιρία.

Η εταιρεία Eco Four γεννήθηκε μέσα από πολύχρονο προβληματισμό και την διαπίστωση πως στον νέο και δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης υπάρχει ένα μεγάλο κενό: έλλειψη ή αποσπασματικότητα της γνώσης βασικών αρχών και τομέων, προχειρότητα, αδυναμία παροχής ολοκληρωμένης επιστημονικής στήριξης στους επιχειρηματίες του χώρου και τους υποψήφιους επενδυτές (συμβουλευτική, προγράμματα, έργα, βασικές τεχνικές κατευθύνσεις, αδειοδοτήσεις).

Οι ιδρυτές της εταιρείας φιλοδοξούν:

  • Στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες του χώρου να ανταποκριθούν με πραγματικό και ουσιαστικό έργο
  • την τεχνογνωσία που απέκτησαν ως επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη σε εταιρείες περιβαλλοντικών έργων, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, συνεργαζόμενοι τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα, να την συνεισφέρουν ως υπεραξία προς τους συνεργάτες της εταιρείας
  • Την «ολοκληρωμένη λύση», που έχει ανάγκη ο κάθε επιχειρηματίας, να την παρέχουν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό
  • Η συνεργασία με την Eco Four να μην είναι κόστος για την συνεργαζόμενη εταιρεία, φορέα ή επαγγελματία αλλά επένδυση και υπεραξία
  • Να θέσουν σε νέες βάσεις και σε ευρωπαϊκά πρότυπα τις έννοιες του επαγγελματισμού και της ευθύνης σε ό,τι συνδέεται και σχετίζεται με τον χώρο της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης
  • Να αποτελέσει η Eco Four σημείο αναφοράς στις υπηρεσίες και τα έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την διαχείριση αποβλήτων.

Η Eco Four απευθύνεται σε εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων και την ανακύκλωση. Επίσης απευθύνεται σε εταιρείες , φορείς και επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις, τα έργα ή/και οι δραστηριότητες τους έχουν σημαντικές ή ιδιάζουσες περιβαλλοντικές πλευρές.