ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης για το 2016 (1-1 έως 31-12) παρουσιάζονται σε μορφή pdf