Δεκ 2017: Προγραμματισμός επιθεώρησης επαναπιστοποίησης ISO

Η εταιρεία μας συμπλήρωσε ήδη τρία χρόνια εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποίησης

από τον κορυφαίο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS. Αυτή τη στιγμή διαθέτει:

Α. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (Διαχείριση Ποιότητας)

B. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)

Γ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 BS/ OHSAS 18001:2007 (Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας)

στα παρακάτω πεδία:

  • Συλλογή, Μεταφορά και Διάθεση Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων
  • Μελέτες Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής και Λειτουργικής Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων-Δραστηριοτήτων
  • Μελέτη και Υποστήριξη σε Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες

Η λήψη και διατήρηση αυτών των πιστοποιήσεων απαιτεί κοπιαστικές και δύσκολες εργασίες προσαρμογής και συμμόρφωσης στις προβλέψεις των σχετικών Προτύπων ενώ ταυτόχρονα σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή της διαρκούς υποχρέωσης για προσήλωση στην σταθερή ποιότητα , την χρηστή περιβαλλοντική διαχείριση και την εφαρμογή απαιτητικών πολιτικών για την Υγεία και Ασφάλειας. Παρέχει όμως στην εταιρεία μας το δικαίωμα να είναι περήφανη πως προσφέρει υπηρεσίες με διασφάλιση για την ποιότητά τους και τη συστηματική εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που προστατεύουν το περιβάλλον καθώς και την Υγεία & Ασφάλεια κατά την εργασία.

Φυσικά, συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Τον Ιανουάριο του 2018 έχει προγραμματιστεί η Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης της εταιρείας ενόψει της οποίας -πέραν των υπολοίπων- το Σύστημα Διαχείρισης θα προσαρμοστεί στα νεώτερα ενημερωμένα Πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 του 2015.

Νέα επικαιροποιημένη Δήλωση για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία&Ασφάλεια εδώ.