ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας για το έτος 2012 διατίθενται σε μορφή pdf