Νομιμοποίηση γεώτρησης - Άδεια Χρήσης Νερού

Με βάση την πρόσφατη νομοθεσία (2011) όσες υδρογεωτρήσεις (γεωτρήσεις νερού) έγιναν χωρίς άδεια ή η άδεια τους έληξε ή η διαδικασία αδειοδότησής τους διακόπηκε για κάποιο λόγο ΚΑΙ είναι υφιστάμενες πριν το 2005

μπορούν τώρα να νομιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ και με απλές και μη κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες.

Η δυνατότητα άσκησης αυτών των ευεργετικών διατάξεων λήγει στις 16-6-2012. Κατόπιν -για ένα χρόνο μετά- προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και στην συνέχεια οι γεωτρήσεις κηρύσσονται ανέγκλητα παράνομες και σφραγίζουν-καταστρέφονται υποχρεωτικά.