Sicinnius Clarus de Pizo

Control estadístico de tráfico web

Sicinnius Clarus de Pizo

(Keramopoulos, Kyriakidis и българската папагалщина (1)  - II )

bozman

 

I.  Преди десетина години лансирахме РТ с убеждението и основанията, че „ТЕРМИНА  BULGAROS  (BULGARI, BULGARORUM И Т.Н.  В  РАЗЛИЧНИТЕ ПАДЕЖИ)  ПРЕДИ  ДА  СЕ  ПРЕВЪРНЕ  В  НАРОДНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗА  НАС  БЪЛГАРИТЕ  И  ЗА  ОСТАНАЛИЯ СВЯТ С РЕПИТИТЕ  СИ  БОЛГАРИ,  БЛЪГАРИ,  БЪЛГАРИ  И Т. Н.  СЪЩЕСТВУВА  В ПРОДЪЛЖЕНИЕ  НА  СТОТИЦИ  ГОДИНИ   КАТО СЛУЖЕБНА,  ТИТУЛНА ДУМА  ВЪВ  ВОЕННИТЕ  СЪОБЩЕНИЯ  НА  РИМСКАТА ИМПЕРИЯ  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ЕВРОПА (2). Днес попаднахме на сайта Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , където намерихме качена книгата на Αντωνιου Δ. Κεραμοπουλλου  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ,  ΑΘΗΝΑΙ, 1942-45 г.. (3) , (в  комерчески сайтове книгата се  продава от 40 до 70 € ) и ще направим допълнителнения по Римската теза за българското име (РТ) въз основа на писаното в нея, както и някои други забележки.

I.1. В книгата обширно се цитират автори като от австроунгарската политико-историческа  школа N. Banescu, Historical survey of the Rumanian people, Bucurest, 1926г. стр. 17; Detschew, Zeitschrift fur Ortsnamenforschung II, 1926., Thomaschek, Jirecek, така и руската имперска школа в България водена от Бешевлиев ( стр. 69) , Мутафчиев ( стр. 33, 41, 58 и т.н.), Златарски (стр.39, 47, 56, 59, 67 и т.н.) и други от тяхната чета. Това е произведение, опитващо се да узакони като цяло Ньойският договор и отнемането на Беломорска Тракия от България и ние ще се постараем да избегнем политическите мотиви, доколкото можем.

I.2. Ще се спрем основно на глава Οι burgarii”, (стр. 20 31)., където се застъпва становището на Κεραμοπουλλου, че bulgari (и вариантите на думата) е дериват (еквивалент) на  burgarii. Kenneth M. Setton дава за справка стр. 7 – 16, но на тези страници няма и дума за burgarii, навярно е ползвал друго издание.

I.3. На стр. 21 Κεραμοπουλλου цитира Прокоп, Малала, Момзен и др., че думата limitanei е производна на limes, castellani на castellum, castrences на castra, burgarii на burgus. Не възразяваме. По нататък пише че burgarii = Bürger, като уточнява, че на гръцки burgus е малко укрепление (μικρον φρουριον), крепост (πηργος) – съгласни сме, тъй като няма друго мнение по въпроса от цялото учено войнство. Тази стр. завършва с твърдението Εις την Μοισιαν (Βουλγαριαν) ητο γνωστη και διαδεδομενη η λεξις βουργαριος εισ αυτοΘι Ελληνας η ελληνογλωσσους Θρακας.

----------------------------------

Целият материал в архивите долу. 

ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
21 ago. 2016 12:51
Ċ
Борислав Георгиев Борисов,
21 ago. 2016 12:52
Comments