Wijkteam Ridderkerk

Vanaf 22 maart 2019 houdt Franka Edelman, schoolcontactpersoon van het wijkteam Ridderkerk, wekelijks op vrijdag van 9.00 uur - 12.00 uur spreekuur op onze school. Binnen dit spreekuur is zij beschikbaar voor het voeren van (preventieve) gesprekken. Het kan bv. gaan over:

  • Opvoedingsvragen; eten, slapen, zindelijkheid, onrust.

  • Ontwikkeling van uw kind; sociaal, lichamelijk of emotioneel gebied.

  • Gedragsproblemen; faalangst, brutaal zijn, liegen, pestgedrag.

  • Informatie over andere hulpverlenende instanties.

  • Informatie over opvoedcursussen of trainingen voor kinderen.

  • Problemen in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op het welzijn.

van uw kind, bv. echtscheiding, ziekte, rouwverwerking, financiële

problemen.

Ook kan zij in gesprek gaan met uw kind.

Uiteraard gaat zij vertrouwelijk om met de informatie en geeft ze zonder uw toestemming geen informatie door aan derden. Er wordt van deze gesprekken geen dossier aangemaakt.