Wijkteam Ridderkerk

Vanaf 22 maart 2019 houdt Franka Edelman, schoolcontactpersoon van het wijkteam Ridderkerk, wekelijks op vrijdag van 9.00 uur - 12.00 uur spreekuur op onze school. Binnen dit spreekuur is zij beschikbaar voor het voeren van (preventieve) gesprekken. Het kan bv. gaan over:

van uw kind, bv. echtscheiding, ziekte, rouwverwerking, financiële     

problemen.

Ook kan zij in gesprek gaan met uw kind.

Uiteraard gaat zij vertrouwelijk om met de informatie en geeft ze zonder uw toestemming geen informatie door aan derden. Er wordt van deze gesprekken geen dossier aangemaakt.