ANBI

Algemene gegevens

  • Naam: Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs onder de zinspreuk: “Laat de kinderen tot Mij komen"
  • KVK-nummer: 40342524
  • RSIN: 002852068
  • Post en bezoekadres: Verlengde Kerkweg 23
  • 2985 AZ Ridderkerk
  • Telefoon: 0180-423525
  • Email: rehobothschool@live.nl


Doelstelling

Het doel van de vereniging is: het in stand houden van een of meer scholen voor christelijk lager of voorbereidend lager onderwijs in deze gemeente, waarop het onderwijs zal worden gegeven overeenkomstig de grondslag in artikel 1 genoemd. Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige leden, van wie de meerderheid bestaat uit personen die door belijdenis lidmaat zijn van één van de Hervormde Gemeenten binnen de Protestante Kerk in Nederland en van wie tenminste één persoon door belijdenis lidmaat is van de Hersteld Hervormde Kerk. meer bestuur >>


Beloningsbeleid

  • Voor personeel van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs onder de Zinspreuk: “Laat de kinderen tot Mij komen” is van toepassing de CAO Primair Onderwijs
  • Bestuurders van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs onder de Zinspreuk: “Laat de kinderen tot Mij komen” zijn onbezoldigd.