GGD

Jeugdgezondheidsteam

Een goede gezondheid is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom waakt de GGD over die gezonde ontwikkeling. Om deze belangrijke zorgtaak goed uit te kunnen voeren heeft de Rehobothschool contacten met een jeugdgezondheidscentrum van de GGD in de buurt. Daar werkt een deskundig team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Dit jeugdgezondheidsteam heeft verschillende producten om de gezondheid van de basisschoolleerlingen te kunnen bewaken en verbeteren.


Gezondheidsonderzoek groep 2

Om over de gezonde ontwikkeling van uw kind te kunnen waken, worden alle kinderen uit groep 2 met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek in het jeugdgezondheidscentrum. Het onderzoek bestaat uit een gesprek over gezondheid, gedrag, opvoeding en school. U kunt tijdens dit gesprek vragen over deze onderwerpen stellen. Ook worden van uw kind ogen en oren getest en lengte en gewicht gemeten.

Op indicatie kan een (uitgebreider) lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Gemiddeld duurt dit gezondheidsonderzoek drie kwartier tot een uur. Bij de oproep voor een onderzoek ontvangt u een brief met daarin uitgebreide informatie over het onderzoek.


Extra onderzoek

Het jeugdgezondheidsteam helpt u graag als u vragen heeft over bijvoorbeeld problemen met eten, slapen, opvoedingsondersteuning, gedrag of de gezondheid van uw kind. U kunt altijd bellen om een afspraak te maken met dit team. Hoe eerder u uw vragen bespreekt, hoe groter de kans is dat zij iets voor u kunnen doen. Kinderen die vanuit een ander land voor langere tijd in Nederland zijn komen wonen, worden ook door de GGD uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Daarnaast adviseert het jeugdgezondheidsteam scholen over gezondheidszaken. De GGD kan ook onderzoek doen als zich op school gezondheidsproblemen voordoen.


Privacy en klachten

Alle gegevens over uw kind worden vertrouwelijk behandeld. Als een andere instantie gegevens opvraagt, wordt vooraf altijd toestemming aan u gevraagd. Gegevens van onderzoeken worden in het gezondheidsdossier van uw kind genoteerd. Als u verhuist, stuurt de GGD Rotterdam e.o. het dossier naar de GGD die werkt voor de nieuwe school van uw kind (als u daar geen bezwaar tegen heeft).

In elk jeugdgezondheidscentrum ligt de folder ‘Niet tevreden? Doe er wat aan!’ In deze folder staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de GGD.

Het adres van het Jeugdgezondheidscentrum is:

GGD Sector Jeugd, Jan Luijkenstraat 8c, 2985 BV Ridderkerk, 0180-487288

Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur.


Medewerkers:

Mw. J.C. Yntema, jeugdarts Mw. N. el Bahraoui, jeugdverpleegkundige

Mw. A. Verhoeff, doktersassistente Mw. I. Lugthart, doktersassistente


Lezen / downloaden: