Praktische informatie


Overblijfmogelijkheden

Kinderen kunnen op school overblijven onder toezicht van een leerkracht. Elke maandagmorgen van 08.15 uur – 08.30 uur is er de mogelijkheid om “strippenkaarten” te kopen in de hal van de school. Deze kaarten kosten € 5,00 en zijn geschikt voor vijf keer overblijven. De kaartverkopers staan in de agenda onder het kopje "Informatie".

Alleen voor de twee oudste schoolgaande kinderen dient te worden betaald. Ontheffing is aan te vragen bij de directeur of bij één van de adjunct-directeuren. Er bestaat de mogelijkheid om een jaarkaart te kopen. Kosten: € 70,- (groep 1 t/m 4) en € 90,- (groep 5 t/m 8). Ook hiervoor geldt een maximum van 2 leerlingen per gezin.

De kinderen van groep 1 en 2 spelen bij goed weer na het eten onder begeleiding van ouders op het kleuterplein (achter de school). De kinderen van de groepen 3 t/m 8 spelen (ook onder begeleiding van ouders) op hun eigen plein. Een leerkracht is tijdens de middagpauze aanspreekpunt voor de ouders.

Wanneer uw kind(eren) gebruik maakt/maken van een jaarkaart: Wilt u het geld uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar overmaken op ons rekeningnummer: NL35 ABNA 0945011857?


Zendingsgeld

Op maandagmorgen kunnen de kinderen (op vrijwillige basis) geld meenemen voor de zending. Dit geld is o.a. voor twee adoptiekinderen op Haïti en in Colombia (via Stichting Woord en Daad). Tijdens de eerste teamvergadering van het schooljaar wordt een doel gekozen waar het overige zendingsgeld voor wordt bestemd.


Ontruimingsoefening

Als locatie hebben we een ontruimingsplan dat elk cursusjaar wordt getoetst d.m.v. een ontruimingsoefening. Verantwoordelijk voor het ARBO-beleid is juf Arianne van Sorge.


Fietsenberging

De leerlingen moeten hun fiets in de stalling zetten. Verantwoordelijkheid voor de fietsen kunnen wij niet nemen. In verband met de veiligheid en de rust is het verboden om op het schoolplein te fietsen. We hopen dat de ouders hier ook aan mee willen werken.


Verjaardagen

Kinderen trakteren alleen in de eigen groep, dus geen kinderen in andere groepen. De kinderen krijgen een klein cadeautje en een kaart. Ze gaan de klassen rond. Hiervoor is de school in tweeën gedeeld. De scheiding ligt bij de personeelskamer. De kinderen aan de linkerkant van de school (OB) trakteren alleen in dat gedeelte de leerkrachten. Hetzelfde geldt voor de kinderen uit klassen rond de centrale hal (BB).


Multoband

Elke leerling van groep 3 t/m 8 dient een 23-rings-multoband aan te schaffen, inclusief minimaal 12 beschrijfbare tabbladen.


Regen

Bij regen of extreem slecht weer gaan de deuren 10 minuten voor schooltijd open.