Bijzondere activiteiten


Enkele malen per schooljaar zijn er, vooral voor de bovenbouw,  sportdagen. Deze worden georganiseerd door Sport en Welzijn. Hulp van ouders is bij deze organisatie noodzakelijk.

Eenmaal in een schooljaar is er een schoolreisje, waarbij gezocht wordt naar zowel een educatief als een ontspannend reisdoel, zoals een dierentuin, het Afrikamuseum of het Archeon.

In groep 8 hebben de leerlingen een 3-daags schoolkamp.

Ook organiseren we diverse excursies. Dit is in alle groepen het geval en kan variëren van een bezoek aan de kinderboerderij tot een bezoek aan een museum.

De leerlingen worden in groep 8 in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de verkeersexamens van Veilig Verkeer Nederland. 

De organisatie hiervan ligt grotendeels in handen van de politie.