Inspectie van het onderwijs


Info@owinsp.nl


www.onderwijsinspectie.nl


Vragen over het onderwijs: 0800-8051.


Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111.