Inspraak

Inspraak

Als school hebben we, naast de medezeggenschapsraad, een ouderraad. Er wordt een aantal keer per schooljaar vergaderd met de directie. Er wordt dan van gedachten gewisseld over bepaalde ontwikkelingen op de school, hulp die bij bepaalde activiteiten door de ouders geboden kan worden, enz. De ouderraad heeft een adviserende taak naar zowel bestuur als directie. Bij vacatures in de ouderraad voorziet de directie, in overleg met de leden van de ouderraad, in de opvolging.

Lid worden van de schoolvereniging is mogelijk door het instemmen met de statuten. Formulieren waarmee een lidmaatschap kan worden aangevraagd en een exemplaar van de statuten zijn onderaan deze pagina te bekijken/downloaden.

De mening van de ouders over onze school wordt getoetst d.m.v. een schoolbrede enquête.

Deze enquête wordt elke 4 jaar herhaald.

Raden