Welkom op de site van de Rehobothschool

De Rehobothschool in Ridderkerk is een christelijke basisschool die staat aan de Verlengde Kerkweg 23, in het hart van het oudste gedeelte van Ridderkerk. Rondom de school ligt een mooie schoolhof en speelplaats voor de kleuters, waar de kinderen zich prima kunnen vermaken. De school heeft 13 lokalen een gymzaal voor de kleuters en een ruime hal.

Directeur van de Rehobothschool: J. Mijnders Telefoon: 0180 423 525

Zoekt u meer adresgegevens en zakelijke informatie, dan kunt u hier de schoolgids bekijken of downloaden.

In verband met het huwelijk van juf Erica Verbaas (groep 5b) gaat de school op woensdag 25 april voor alle groepen om 12.00 uur uit.

Klimaat

Ons onderwijs is klassikaal, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen. Als team willen wij ons verder bezinnen op extra mogelijkheden om hier binnen de groep inhoud aan te geven. Hierbij is o.a. te denken aan stimulerend en uitdagend materiaal voor snelle leerlingen, computer-gebruik, etc. Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke doorgaande lijn is van groep 1 t/m groep 8.

meer klimaat >>

Visie

We hebben bij ons op school een duidelijke visie, die we proberen te vertalen naar de praktijk van ons onderwijs.

De grondslag van deze visie is de Bijbel als het Woord van God.

Wij mogen de kinderen vertellen over het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus.

meer visie >>

Maart

Contact:

Email:

Ziekmelden:


Bankrekening:

  • NL35ABNA0945011857 t.n.v. Rehobothschool

Hoofdlocatie:

  • Verlengde Kerkweg 23
  • 2985 AZ Ridderkerk
  • Tel. (0180) 423 525

Locatie:

  • Platanenstraat 6
  • 2982 CR Ridderkerk
  • Tel./SMS 06-48260649