Sikker digital kommunikation

Som elev eller medarbejder på GG har du adgang til gymnasiets krypterede mail af typen @gladgym.dk. Denne mail er krypteret, kontrolleres af GG og er sikker at anvende. Du bør undgå at sende fortrolige eller følsomme personoplysninger til os via Lectio, som kun er til undervisningsbrug, eller via andre elektroniske kommunikationssystemer.

Derfor er følgende især rettet til jer, som ikke er elever eller medarbejdere på Gladsaxe gymnasium.

Hvis du vil kommunikere med gymnasiet via e-mail, og e-mailen indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx cpr-numre, oplysninger om private forhold, fx dårlig trivsel, familiestridigheder, helbredsdiagnoser eller oplysninger, hvoraf man kan udlede en helbredsdiagnose, mv.), opfordrer vi til, at du bruger en sikker (krypteret) mail.

Den sikre mail beskytter dig imod, at uvedkommende læser med, når mailen sendes via det åbne internet.

Der er flere måder at sende en sikker mail på. Nogle mail-systemer har funktioner, der forsøger at kryptere e-mails per automatik. Hvis du er i tvivl om dit mail-system kan afsende sikkert, anbefaler vi derfor, at du bruger nedenstående procedure for opsætning af sikker mail i dit eget mailprogram.

I denne vejledning kan du se, hvordan du sætter dit mailprogram op til sikker mail.

Når du har fulgt vejledningen skal du derefter gå til NemID’s hjemmeside og hente og installere Gladsaxe Gymnasiums sikker mail-certifikat:

Hvis Gladsaxe Gymnasium starter mailkorrespondancen, sender vi sikker mail til dig via E-boks eller @gladgym.dk - mailen.

Hvis du selv starter en mailkorrespondance, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, med os via en usikker mail, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsætter korrespondancen via den usikre forbindelse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Jens Bjerregaard hos os på jb@gladgym.dk