Sikker digital kommunikation

Hvis du er elev eller medarbejder på Gladsaxe gymnasium:

Som elev eller medarbejder på GG har du adgang til gymnasiets krypterede mail af typen @gladgym.dk. Denne mail er krypteret, kontrolleres af GG og er sikker at anvende. Du bør undgå at sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via andre elektroniske kommunikationssystemer.

Hvis du IKKE er elev eller medarbejder på Gladsaxe gymnasium:

Hvis du vil kommunikere med gymnasiet via e-mail, og e-mailen indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx cpr-numre, oplysninger om private forhold, fx dårlig trivsel, familiestridigheder, helbredsdiagnoser eller oplysninger, hvoraf man kan udlede en helbredsdiagnose, mv.), opfordrer vi til, at du sender sikker elektronisk post til Gladsaxe gymnasium via borger.dk:

Hvis du selv starter en mailkorrespondance, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, med os via en usikker mail, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsætter korrespondancen via den usikre forbindelse. 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte uddannelseschef Jens Bjerregaard på jb@gladgym.dk