Veilig en sportief

Veilig en sportief!

Als school dragen we veiligheid hoog in het vaandel, net als ook sportiviteit!

We moedigen iedereen aan om zo milieuvriendelijk naar school te komen: te voet of met de fiets.

Daarnaast moedigen we iedereen aan om een fluovest, autogordel en veiligheidshelm te dragen.

Wij kiezen er zeer bewust voor om alle verplaatsingen binnen Balen en Mol vanaf het derde leerjaar met de fiets te doen, met uitzondering van de winterperiode.

Hiervoor zetten wij extra in op fietsbehendigheid en verkeersateliers om onze kinderen steeds meer vertrouwd te maken in het verkeer.

Onze leerlingen die afstuderen leggen het fietsexamen af in Mol. Dit doen ze individueel, maar ook hiervoor begeleiden we hen zodat ze de volgende schooljaren veilig op weg gaan naar het secundair.

Omdat we graag hebben dat onze kinderen per fiets of te voet naar school komen zetten we in op veilig oversteken kort bij de school. Hiervoor staat elke ochtend onze Victor, vrijwillig paraat, als gemachtigd opzichter aan de Molsesteenweg. 's Avonds worden de leerlingen overgezet door een leerkracht aan de Molsesteenweg en de Olmensebaan.

Ik word graag gezien

Al onze kinderen krijgen bij hun inschrijving een fluovest van de school. Wij verwachten dat de kinderen deze dagelijks dragen op weg van, met en naar school.

Op de fiets dragen we steeds onze fietshelm.

Werkgroep Veilig en sportief

Onze werkgroep bewaakt een gans programma dat bestaat uit heel wat workshops, lessen, activiteiten en beloningsacties om de kinderen te stimuleren zich veilig te verplaatsen in het verkeer.

We doen allerlei activiteiten op de jaarlijkse strappdag en voeren prikacties uit om te kijken wie veilig onderweg is.

Helm op fluo top

Jaarlijks neemt onze school deel aan de actie Helm op, fluo top! Hiermee worden de kinderen die hun fluovest aan hebben en hun helm dragen beloond met leuke prijzen.

Daarnaast hebben we per klas ook beloningssystemen om verkeersveiligheid te stimuleren.

Deze klasgroep zette het record op 100 dagen in orde met fluo en helm met de ganse klas ...

Werkgroep Veilige schoolomgeving

We hebben een overleggroep waarin ouders, personeel, wijkagent, buren, schepen van verkeer en diensthoofd verkeer van de gemeente zetelen. Op deze overlegmomenten bespreken we de knelpunten in de schoolomgeving. Samen hebben we al heel wat kunnen realiseren om de schoolomgeving meer veilig te maken.

-> zo staan er gemachtigd opzichters aan de straat om iedereen zowel 's avonds als 's morgens veilig over te zetten

-> het parkeerbeleid werd herzien opdat de kinderen veilig de school kunnen verlaten

-> er werden extra parkeerplaatsen gecreëerd

Workshop 'dode hoek'

Vorig schooljaar konden we een ganse dag een vrachtwagen lenen. Zo konden de kinderen zelf ontdekken wat die dode hoek juist is. Ze hebben allemaal van achter het stuur gezien wie wel en niet gezien wordt door een vrachtwagenchauffeur.

We blijven sensibiliseren op veiligheid want 'we zien ze graag' al onze kinderen!

Workshop 'Meester op de fiets'

Tijdens deze workshops komt er een externe meester met materiaal van MOOV die onze fietsbehendigheid naar een hoger niveau brengt. We kunnen naar hartelust oefenen met aangepast materiaal.

Verkeersateliers

Tijdens de verkeersateliers leren we over de verkeersregels, maken we kennis in de praktijk met specifieke verkeerssituaties in onze schoolomgeving en oefenen we onze fietsbehendigheid op bruggen, zebrapaden, oversteekplaatsen, ... . Ons zesde leerjaar bereidt onder andere het fietsexamen voor tijdens het verkeersateliers.

Wij kunnen steeds rekenen op heel wat vrijwilligers die er mee voor zorgen dat de leerlingen in kleine groepen gepast kunnen oefenen.

Voorbeelden van ateliers:

  • oversteken aan het zebrapad; kerk Rosselaar - Van Gastel ; alleen het verkeer stil leggen om over het zebrapad over te kunnen steken
  • bruggen vlot nemen; brug vaartstraat - brug Olmensebaan (extra inoefening indien moeilijk onder de middagpauze)
  • fietstunnel
  • bochten leren maken; waarbij we de volledige bocht nemen
  • hand leren uitsteken; en met één hand goed blijven rijden
  • een voorwerp aannemen en doorgeven op de fiets
  • uitkijken naar een teken op de fiets
  • ...

Strapdag

De strapdag vindt plaats in september en is de 'feestdag' van Veilig en sportief. Op die dag genieten we van spelen, picknick en fietsen op de straat. Op die dag komen we allemaal milieuvriendelijk naar school.

Het is een traditie om op die dag fietscontrole te laten doen op onze school door onze wijkagent. Zo zijn we weer geruster veilig op weg.

Sportief ...

We vinden het erg belangrijk dat kinderen voldoende bewegen!

Daarvoor hebben we een ruim aanbod op de speelplaats, verplaatsen we ons zoveel mogelijk per fiets, of te voet indien mogelijk.

Tevens is er een bewuste keuze om kleuterturnen en LO te laten geven door een leermeester LO.

We stimuleren en motiveren de kinderen om zoveel mogelijk aan sporten te doen en zetten daarom in op: middagsporten, woensdagnamiddag aanbod: Moov-activiteiten. Ook voor de scholencross en de ronde van Balen moedigen we onze kinderen hard aan. Wij zijn dan ook terecht fier op de grote opkomst op alle sportactiviteiten! Extra fijn is het ook om te zien hoe onze kinderen deelnemen en ook goed presteren op deze sportieve activiteiten.

Onze school zet in op bewegingstussendoortjes om tussen de lessen door goed te kunnen ontspannen en de concentratie nadien terug te kunnen verhogen.

Onze kinderen drinken gans de dag door kraantjeswater. Ook in de klas kiezen we ervoor om een drinkenbus met kraantjeswater op de bank te zetten, dit behoort tot ons gezondheidsbeleid.


Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270 - directie@gbsdebijenkorf.be - secretariaat@debijenkorf.be