MOS

Milieuzorg op school

Milieuzorg op school

MOS staat voor milieuzorg op school. 

Wij zijn een duurzame school met een hart voor ons milieu.

 Wat doen we o.a. het ganse jaar door?

Afvalbeleid

Wij doen ons best om onze afvalberg te beperken. Wij hebben enkel een kleine schattige groenafvalemmer op de speelplaats. Wij eten in de voormiddag fruit en in de namiddag een koek of cake die we lekker vers houden in een herbruikbaar doosje. We drinken kraantjeswater of gezonde drank uit een herbruikbare fles. Wij vragen om geen afval mee naar school te brengen. Wie toch afval bij heeft, neemt dit mee terug naar huis. Ook als onze allerkleinsten toch pampers dragen bij de komst naar school, dan gaan deze terug mee naar huis.

Wist je dat onze afvalberg maandelijks gemiddeld met meer dan 70 kg verminderd is?

Doordat wij afvalarme school zijn, mogen we de ouders jaarlijks een interessante korting aanbieden van Tupperware om herbruikbaar materiaal aan te kopen.

Op speelse manier leren we iedereen om ook thuis de afvalberg te verkleinen. We organiseren ludieke acties om kinderen warm te maken voor milieuzorg: lichten uitdoen, deuren toe doen.  Daarnaast zijn er onze zonnepanelen en verplaatsingen per fiets. 

Compostkrachten

Een aantal leerlingen gaan het engagement aan te composteren op school.

Elke dag halen ze op de speelplaatsen en in de leraarskamers de groen-afval-emmers op en maken ze deze leeg op de composthoop. Tussendoor zetten ze de composthopen om en in het derde trimester wordt de compost gezeefd en gebruikt in de vele zaaibakken op school. Meestal leveren ze zoveel  compost op, dat ze hun ondernemingszin zeer goed oefenen om er ook nog een centje voor de school mee te verdienen.

Klimaatlessen

Jaarlijks worden er op school door externen milieulessen gegeven door GoodPlanet. Dit project 'Milieulessen' wordt gefinancierd door de milieuraad, wat wij super fijn vinden.

Overzicht milieulessen:

Energie

In elke klas hebben de leerlingen 'taakjes' of 'verantwoordelijkheden' en deze schuiven wekelijks door. Eén van de vaste taakjes is 'energiebewaker'; zij kijken na of het licht uitgaat, of er niet nodeloos toestellen op staan, de buitendeur toe is, ... . Zo worden onze leerlingen elke dag een beetje milieubewuster.

Verplaatsingen per fiets, strappdag, Veilig-en sportief ... 

Wij moedigen onze leerlingen aan om zoveel mogelijk naar school te 'strappen'; fietsen of trappen!

Onze verplaatsingen binnen Balen en Mol maken wij vanaf het derde leerjaar met de fiets.

We zetten extra in op fietsbehendigheid in onze verkeersateliers en de werkgroep veilig en sportief werkt jaarlijks rond heel wat acties om het strappen te bevorderen en veilig te laten verlopen ;).


Compostkrachten.pptx

Dikketruiendag 2020

Wij pakken de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt samen met de leerlingen aan en nemen op 11 februari 2020 deel aan Dikketruiendag van het Departement Omgeving. We werken aan de biodiversiteit op school en helpen het klimaat.

Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten en kleine organismen, als insecten en andere dieren nodig. Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.  We spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan de biodiversiteit op school: meer biodiversiteit helpt het klimaat.

Een overzichtje van de acties die we nu ondernemen:

-          in de week van dikketruiendag versturen we tips om aan biodiversiteit te doen; zie hieronder!

-           Op school doen we opknapwerken zoals takkenwallen ophogen, schorsbak in orde brengen,….

-          Vogelhuisjes en insectenhotelletjes bijplaatsen

Overzichtjes van vaste projecten rond bio-diversitiet:

-          Klasgroentjes: elke klas heeft een struik of boom die ze doorheen de seizoenen opvolgen

-          Composteren: we composteren al enkele jaren

-          Takkenwallen en boomstamwallen: we huisvesten vele diertjes

-          Vogelhuisjes vindt je her en der in de school

-         Zaaibakken / zaaizones, schoolmoestuin: we kweken en telen kruiden, fruit en groenten en leren zo seizoen producten kennen.

Meer info over de campagne vindt u op www.dikketruiendag.be


Vriendelijke groeten

MOS-groep GBS De Bijenkorf


Dikketruiendag 12 februari 2019

Als milieubewuste school maken we altijd een milieu-hoog-dag van dikketruiendag. Zo ook dit schooljaar!


Beste ouders

Onze school  heeft aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Door een warme trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we inspanningen om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.

Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de auto laten staan en door weer en wind naar de school fietsen of wandelen. 

Ook onze school neemt deel aan dikketruiendag. Deze dag komen wij met de fiets of te voet naar school. We proberen minstens 300 kilometer te verzamelen. Zo verdienen we een extra ster voor het FitLaLa-feest!

Als iedereen meedoet, daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof nog meer,  is er nog minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school er fors op vooruit. 

 

Milieuvriendelijke groeten

leerkrachten &  directie


Elke dikke-truiendag dagen we de kinderen uit 

De Bijenkorf afvalarme school

Gemeentelijke basisschool De Bijenkorf in Rosselaar kreeg een grote pluim voor haar afvalbeleid. Sinds de school in oktober 2015 een afvalarme school werd slaagde men er in om 800 kg minder afval af te leveren, ofwel 3 kg minder per leerling. Alle drankjes, boterhammen en tussendoortjes mogen enkel in herbruikbare flesjes of dozen mee naar school gebracht worden. “Onze school draagt Milieuzorg Op School, MOS, al vele jaren hoog in het vaandel. Binnen de werking van de school zijn er tal van initiatieven die het milieubewustzijn bij kinderen en ouders warm houden. Zo zijn er de MOS-monstertjes die energieverspillers en afval op school op een speelse wijze onder de aandacht brengen. Sinds enkele maanden zijn er ook compostkrachten actief op onze school. Dit is een groep leerlingen die tijdens hun middagpauzes vrijwillig het fruit en tuinafval verwerkt tot compost. Deze compost komt goed van pas in de vele zaaizones van de school. We zullen de komende jaren onze zaaiprojecten zeker zien groeien”, aldus direcrice Griet Verrykt. De leerlingen werden persooonlijk gefeliciteerd door Zjeen Reynders, Balense schepen voor leefmilieu, en door een vertegenwoordiger van het IOK. Iedere klas ontving een leuke verrassing. 

Biodiversiteit op onze school ... we doen al heel wat en hopen zoveel mogelijk kinderen hierbij te betrekken ... onze compostkrachten maakten snel een filmpje om alle kinderen van de school de biodiversiteit op school te laten ontdekken.

Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270  -  directie.debijenkorf@joleba.be - secretariaat.debijenkorf@joleba.be