Franse taalinitiatie

Gemeente Balen zet in op Franse taalinitiatie.

Ons schoolbestuur investeert in Franse taalinitiatie vanaf de tweede kleuterklas. Hiermee willen ze kinderen van jongs af aan op speelse wijze vertrouwd maken met een andere taal, andere klanken en willen ze de talenknobbel van onze kinderen mee stimuleren. Het opzet is om kinderen zin te doen krijgen in het leren van andere talen door het proeven van een andere taal.


Opzet Franse taalinitiatie.

De kinderen staan open voor de nieuwe klank- en taalervaring; ze durven meedoen en beleven er plezier aan. Ze willen nabootsen.

Kinderen ontdekken gelijkenissen tussen talen en zij zullen met meer plezier en gemakkelijker de eindtermen Frans bereiken.

Op langere termijn ontwikkelen de kinderen een positieve attitude ten opzichte van andere talen, ten opzichte van andere culturen.

Dit alles bevordert het verlangen en de motivatie om vreemde talen te leren.

Juf Gemma komt elke twee weken in elke klasgroep van K2 tem L3 een halve lestijd Franse taalinitiatie geven. Tussendoor oefenen en herhalen de klasleerkrachten het Frans in de dagelijkse lessen.


Franse les vanaf L4

In onze school kozen we ervoor om vanaf het vierde leerjaar Frans als vast leerdomein op te nemen in het curriculum. 4 unité's van de derde graad worden aangeleerd in het vierde leerjaar. Hierdoor wordt het pakket van de derde graad gespreid over 3 leerjaren en is de overgang van de Franse taalinitiatie naar effectief Franse les gemoedelijk.


Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270 - directie@gbsdebijenkorf.be - secretariaat@debijenkorf.be