Schoolprojecten - pijlers schoolwerking

In deze rubriek stellen wij graag een aantal projecten voor waarmee we onze schoolvisie realiseren.

We vinden het belangrijk dat kinderen - kind kunnen zijn, kunnen spelen, zich uitleven, op ontdekking durven gaan, ondernemend te zijn of initiatieven te nemen => Speelplaatswerking en middagsport


Met kinderyoga help je leerlingen ontwikkelen op verschillende domeinen. We vinden voordelen terug op de emotionele, mentale, sociale en fysieke ontwikkeling.


Kinderen kunnen hun ondernemingszin verrijken in mogelijke engagementen; onder andere compostkrachten.