Klankdorp

In onze derde kleuterklas brengen we 'klankdorp' aan. Aan de hand van het verhaal van klankdorp leren we onze kleuters spelenderwijs woordjes hakken en plakken... aan het einde van onze ontdekkingstoch die gespreid wordt over het ganse schooljaar krijgen de kleuters de gouden sleutel van grote letterstad ... dat is de lagere school waar de kleuters heel binnen kort met letters zullen leren lezen, schrijven en nog veel meer.

 Het verhaal van Klankdorp

 Ergens, heel ver hier vandaan ligt het dorpje Klankdorp. Het ligt verscholen in een diep dal tussen twee hoge bergen. Als je naar Klankdorp toe wilt, moet je eerst met de trein. Bij het eindpunt stapje uit. Iedereen krijgt een lintje van de conducteur. Dat moetje om je linkerpols doen, zodat je niét kunt verdwalen. Je volgt de grote weg tot je aan de linkerkant een bord ziet, dan ga je een brug over en zie je Klankdorp liggen.

Eerst kom je langs een huis. Daar woont burgemeester Hakkeplak met zijn poes. Dan kom je op het Klankplein, bij de kerk. Hier wordt de markt gehouden en spelen de kinderen van Klankdorp. In het rustige Klankdorp brengt de functie van burgemeester niet veel werk met zich mee, zodat Hakkeplak genoeg tijd heeft om zich aan zijn hobby''s te wijden. Hij wandelt elke dag in de bergen, geniet van het mooie uitzicht en luistert naar de geluiden om zich heen.

Alle klanken die hij hoort, neemt hij op met zijn klankendoos. Op zekere dag doet Hakkeplak een uitvinding. Als hij op zijn zolder aan het prutsen is met zijn klankendoos ontdekt hij dat hij van de klanken die hij opgenomen heeft, woorden kan maken.

Diedeldom

De Bergweg is een wandelpad. Als je langs de Bergweg omhoog gaat, kom je bij een berghut. Veel mensen wandelen daar ''s zomers. Burgemeester Hakkeplak besluit om een route uit te zetten, zodat iedereen de weg kan vinden. Hij verft tekens op paaltjes en stenen langs de kant van de Bergweg. Soms komt Diedeldom, de vrolijke zorgeloze zwerver in de berghut. Meestal heeft hij een specht bij zich die Simon heet. Simon Specht is een slimme vogel. Hakkeplak is een goede vriend van Diedeldom. Hij komt vaak op bezoek, dan vertellen ze elkaar verhalen, doen spelletjes en bedenken raadsels.

In de Kortestraat staat een oude woonwagen. Hierin wonen twee meisjes en twee jongens: Ak, Ek, Ok en Uk. De kinderen hebben ''n geit, die noemen ze de sik. Dat is een vreselijk eigenwijs beest, dat denkt dat het alles kan. De sik heeft meestal de hik.

Rie en Mie

Dan zijn er nog de gezusters Rie en Mie uit het Tweetekenhuis. Het Tweetekenhuis is een restaurant, dat zijn naam ontleent aan de twee tekens die in een balk boven de deur staan. Rie en Mie hebben het altijd druk. Ze werken in huis en in de tuin, ze zorgen voor de dieren en bedienen de gasten van het Tweetekenhuis.

Op een dag komt Kootje Kangeroe bij Rie en Mie. Hij komt uit de dierentuin en mag nu in het Tweetekenhuis wonen. Kootje is een vrolijk dier dat geweldig goed kan springen. Hij doet de kinderen voor hoe ze woorden moeten springen.

Het leven is goed in Klankdorp. Er is maar één ding dat de mensen dwars zit. De weg naar Letterstad is afgesloten. Aan het einde van de Langestraat is een tunnel met een grote poort. Die poort zit op slot en de sleutel is weg. Vooral Hakkeplak zou graag naar Letterstad willen.

Naar Letterstad

Diedeldom de zwerver komt op zijn verre tochten wel eens in Letterstad. Hij kent een geheim weggetje door de bergen, maar dat is erg gevaarlijk. Hij vertelt soms over de baas van Letterstad, de Hoorman, die zulke grote oren heeft, en over de huisjes in Letterstad waar letters op staan. De mensen zijn wel wat jaloers op Diedeldom. Vooral als deze een letter laat zien (de d van Diedeldom) die hij van de Hoorman heeft gekregen.

Op een dag gaat Diedeldom weer naar Letterstad. Hij komt afscheid nemen van Hakkeplak. Deze is erg verdrietig, want al zijn bandjes met klanken liggen door elkaar. Hij wil ze weggooien maar Diedeldom zegt dat hij de Hoorman om raad zal vragen. Volgens hem heeft de Hoorman daar een oplossing voor. Diedeldom vertrekt naar Letterstad. Hakkeplak blijft wat verdrietig achter. Eindelijk komt Diedeldom terug met een brief. Maar... er kan niemand lezen. De Hoorman heeft tegen Diedeldom gezegd: „Ik vertel niet wat er in die brief staat, maar het rijmt wel op je naam". Hoe ze echter ook kijken en turen, ze weten niet wat er staat. Dan komen ze op een idee. Ze herkennen de verschillende letters en zo slaagt de bevolking van Klankdorp erin de briefte ontsleutelen. „Ik kom" staat er in, dus de Hoorman komt.

Het dorp wordt versierd en na lang wachten verschijnt de Hoorman. Hij strooit handenvol letters naar de wachtende menigte. Hakkeplak ontvangt de Hoorman in zijn huis. De Hoorman heeft een oplossing voor het probleem van de klankenchaos van Hakkeplak. Op elk bandje wordt een letter geplakt. Hoorman vraagt waarom Hakkeplak niet naar Letterstad komt. „Daar kun je leren lezen en dat is net iets voor jou". Hakkeplak vertelt dat hij dat altijd al gewild heeft, maar dat de poort naar Letterstad gesloten is. Als Hoorman de doos van Hakkeplak bekijkt hoort hij iets rammelen. Hij ontdekt in de doos de verdwenen sleutel. Hakkeplak is natuurlijk erg verbaasd dat hij de sleutel in zijn eigen klankendoos had. Nu wordt de poort naar Letterstad geopend en alle bewoners van Klankdorp mogen naar binnen. Ze zingen het hak- enplaklied en vieren uitbundig feest. Ze blijven nu altijd in Letterstad, omdat ze daar kunnen lezen. En na een tijd, als iedereen kan lezen, gaan ze naar Spellingland, waar ze leren hoe ze alle woorden precies moeten schrijven.


Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270  -  directie.debijenkorf@joleba.be - secretariaat.debijenkorf@joleba.be