Zorg op onze school

Zorgvisie

Zorg is de rode draad doorheen onze schoolvisie. Kinderen graag zien, elk kind een warm hart toedragen is de eerste en allerbelangrijkste voorwaarde om kwaliteitsvol onderwijs volgens onze visie waar te maken.

Het welbevinden van het kind staat centraal in onze werking. Het welbevinden van het kind is de ‘barometer’ van onze werking. Wij besteden veel aandacht aan het welbevinden van onze kinderen om de betrokkenheid te verhogen.

Ieder kind is anders, elk kind is UNIEK. Wij willen voor elkeen voldoende aandacht bieden. Elk kind komt naar school met zijn eigen capaciteiten, zijn eigen talenten, zijn eigen vragen en zijn eigen verwachtingen. 

Er wordt gedifferentieerd zodat alle leerlingen zich betrokken voelen en zich maximaal kunnen ontplooien. Met heel het ‘zorg’-team volgen we al onze leerlingen jaar na jaar op. Wij werken samen aan één groeiende lijn voor elke leerling. Doorheen de schoolcarrière van elke leerling willen we proberen de noden van elk kind te ontdekken en er zo goed mogelijk op inspelen. 

We streven er naar elk kind de nodige zorg te geven. Hierbij willen we uitgaan van het anders zijn van elk kind en hierbij willen we ook grondig afwegen wat nodig is en haalbaar binnen onze klas- en schoolwerking. We gaan het engagement aan om te proberen voor elk kind de best gepaste zorg na te streven.

We streven naar een gezond geest in een gezond lichaam! Zorg gaat verder dan enkel het leren van een kind. Wij gaan zorgzaam om met de psychosociale en fysieke ontwikkeling van onze kinderen, stimuleren hierin en volgen deze discreet mee op.

Wij willen samen met de ouders werken aan het beste voor elk kind. We willen de ouders informeren, overleg met hen plegen en we willen luisteren naar hen.

Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270  -  directie.debijenkorf@joleba.be - secretariaat.debijenkorf@joleba.be