Speelplaatswerking - Middagsporten

Kinderen moeten kind kunnen zijn!!! Kinderen moet kunnen spelen, bewegen, zich uitleven, spelenderwijs leren, groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ... .

Dit alles met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling en het 'uniek' zijn van elk kind.


Wij zetten bewust sterk in op speelplaatswerking waarbij we voor elk kind wat wils proberen aan te bieden.

Onze speelplaatsen hebben we dan ook in overleg met de kinderen uitgewerkt.

Speelplaatswerking kleuterschool

Samen met onze kleuters droomden we over de speelplaats ... wat zouden zij leuk vinden. We kozen samen met hen voor een uitgebreid aanbod op maat van elke kleuter, een maat waarbij elk één zijn 'ding' kan vinden.


Voor de actieven, voor de ontdekkers

-> fietsparcours , met car wash, tankstation, politieagenten, parkeerplaats ...

-> voetbalplein

-> waggelparcours

-> banden op wieltjes om van onze helling te gaan

-> zandbak met tuimelrek, klimrek

-> tonnen

-> veerwip


Voor samenspel

-> twister

-> mens erger je niet

-> zandbakspeeltoestel met kranen, toonbank (die meestal een keukentje wordt en waar je elke dag vers brood kan krijgen ;) )

-> veerwip

-> voetbalplein, fietsparcours, tonnen, huisjes, zitbanken


Voor fantasie spel

-> tankstation

-> toog in de zandbak

-> zitbanken en speelhuizen met vensterbank/toog

-> wigwams

-> vlaggenmast en piratenroer


Voor de bouwers

-> zandbakspeelgoed: schulpjes, emmertjes, hijskraantjes

-> blokken, stokken, ...


Voor de chillers - wie graag even tot rust komt

-> zithoek met boomstammen

-> Chillhoek met kunstgras

-> zitbanken

-> kunstgras matten - rustige zone

-> stoepkrijt

-> wiebelbank in inkomhal


Voor de creatieven

-> 'tafels' met allerlei spelmateriaal

-> 'tafel' om met krijt op te tekenen in combinatie met spelmateriaal

-> stoepkrijt

Op woensdagen is er in onze school altijd SAMENSPEELDAG; dan spelen de kinderen van de lagere school en kleuterschool samen en zijn alle zones van de speelplaatsen voor iedereen open. Heerlijk is het om te zien hoe klein en groot graag samen speelt.

Elke middag zijn er een aantal kinderen van de lagere school die als 'knuffelmaatje' hun verantwoordelijkheid opnemen in de kleuterschool. Zij helpen de middagmoeder na het reftergedeelte om de jasjes aan te doen en 'begeleiden' spelletjes op de speelplaats.


Speelplaatswerking Lagere school

In onze lagere school zijn ook verschillende zones met verschillende doelen als uitgangspunt.

Enkele jaren geleden werkte de leerlingenraad een 'droomspeelplaats' uit. Hierbij werden alle kinderen betrokken van het eerste idee tot en met de laatste uitvoering en het openingsfeest. Onze 'gruusplek' is een plek waar we trots op zijn; gerealiseerd door en met de kinderen, ouders, gemeente Balen, sponsors en oudercomité.

Voor de sporters / actieven / ...

 • 4 sportvelden: één trefbalveld, twee voetbalvelden en één netbal/volleybal-veld (betonnen koer)
 • hindernissenparcours (gruusplek)
 • glijbanen
 • klim en klautertoestel
 • supernova
 • tuimelrek
 • stapstenen
 • twister
 • ballen

Voor de creatieven / fantasiespel

 • Podium
 • wiglo

Voor de bouwers

 • zandbak
 • speelkoffers: yenga

Voor de chillers

 • chillberg
 • zandbak
 • timeout hoek
 • krijtbord
 • zitbanken, zithoeken

Extra aanbod: Middagsport

Wij bieden de leerlingen van de lagere school de kans om zich tijdens de middagpauze op sportieve manier uit te leven.

Huidig aanbod:

 • voetbaltornooi op de gruusplek voor de geïnteresseerden
 • dans in de turnzaal
 • yoga op vrijdag

Extra aanbod: Engagementen

Wij bieden onze leerlingen de kans om tijdens de middagen een 'verantwoordelijkheid' of taak voor hun rekening te nemen. De leerlingen kiezen om een engagement aan te gaan en we verwachten dat ze dit dan de ganse periode blijven doen. Wij hopen dat we op hen kunnen rekenen. Voor elk engagment is er één personeelslid aanspreekpunt. De leerlingen kunnen met al hun zorgen, vragen en wilde ideeën bij hen terecht.

De verantwoordelijkheid en het initiatief ligt bij de kinderen.

Wij hopen hun verantwoordelijkheidszin, ondernemingszin, zelfstandigheid, ... hiermee te stimuleren.

Het is deugddoend om de kinderen bezig te zien en te zien groeien in de projecten.

Overzicht projecten op dit moment:

 • dopjesbuddies: deze groep leerlingen verwerkt de ingezamelde dopjes voor de blind geleide hond. Ze controleren de tonnen op correct materiaal, stoppen de dopjes in gesloten zakken en verzamelen deze. Indien het tijd is om een vrachtwagen te bestellen, dan geven ze dit aan. Af en toe maken ze onder de middagpauze een wandeling met Kiara, de blind geleide hond van Charlotte.
 • uitleendienst speelkoffers: deze groep leerlingen bemant per 2 een middag de uitleenpost van het spelmateriaal. De andere leerlingen kunnen spelmateriaal bij hen uitlenen op naam en zij controleren of het terug gebracht wordt. Dankzij deze engagementen kunnen we een grote vooruitgang zien wat betreft zorg voor het materiaal! Deze leerlingen doen dit dan ook super plichtsbewust; net als de ontleners. Het spelmateriaal dat in de aanbieding is, is zeer gevarieerd: Yenga-blokken, stelten, frisbees, grote gezelsschapsspelen, circuskoffer, ballenkoffer, zandbakkoffer, ... en als het materiaal zo goed onderhouden wordt, kan er uitgebreid worden!
 • knuffelmaatjes: deze groep wisselt elkaar af om per 2 een middag in de kleuterschool te helpen bij het aandoen van de jasjes na het eten en ze begeleiden nadien de kleuters in het spelen.
 • speelmaatjes: de speelmaatjes organiseren en begeleiden groepsspelen/pleinspelen op de speelplaats van de lagere school op veld 4 voor wie wil.
 • music maestro: deze groep maakt een up to datete playlist van de hippe muziek voor lagere schoolkids en verzorgt de muziek op vrijdagmiddag
 • compostkrachten: deze groep leerlingen brengt in een beurtrol het ganse jaar door het 'groen' afval van alle speelplaatsen en leraarskamers naar de compostbakken. Zij zetten de compostbakken om en zij zeven in het derde trimester echte compost. Elk jaar mogen de leerlingen, indien ze willen een eigen project uitwerken met hun zelf'gekweekte' compost.

Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270 - directie@gbsdebijenkorf.be - secretariaat@debijenkorf.be