Lezen

Taal is een onmiskenbaar middel om te ontwikkelen en te leren. Taal, lezen, is de rode draad doorheen alle leerdomeinen.

Daarom zetten we op onze school extra in op lezen en proberen we de kinderen zoveel mogelijk leesplezier te laten beleven.


Initiatieven voor lezen op onze school:

  • kwartierlezen
  • tandemlezen
  • niveaulezen
  • voorlezen
  • toneellezen
  • klasbib
  • op schoolreis naar de bib


Kwartierlezen

Elke schooldag maken we tijd om een kwartier samen te lezen.

In de kleuterklassen lezen de leerkrachten elke dag voor uit een boek. Ook in de lagere school wordt er nog regelmatig voorgelezen.

Vanaf het derde trimester starten de kinderen in het eerste leerjaar met de aanzet van kwartierlezen. Zij lezen dan regelmatig 5 minuten en zo bouwen we dit op.

Tijdens kwartierlezen mogen de kinderen zelf kiezen waaruit ze lezen, het gaat vooral om leesplezier. De kinderen mogen ook kiezen waar en hoe ze gaan zitten om te lezen. Om hier een extra ruimte en gezellige hoek voor te creëren werkten we met de tweede graad een leestuin uit.

Tandemlezen

‘Lezen speelt in onze samenleving een cruciale rol. Leren lezen, en vooral leren begrijpend lezen, is echter niet voor iedereen even gemakkelijk.

Een belangrijke misvatting is dat als kinderen woorden en zinnen correct kunnen decoderen, hun leesbegrip zich ook wel spontaan zal ontwikkelen en zij meteen de betekenis begrijpen van wat er staat geschreven. Bekwame lezers doen echt wel meer dan woord voor woord verklanken wat er op papier staat. Ze jongleren met begrippen, betekenissen en beelden, ze controleren en bewaken hun leesbegrip, ze reflecteren over het leesproces, … Wanneer het dreigt mis te lopen, kunnen zij bovendien gemakkelijk putten uit allerlei strategieën die toelaten beter greep op de tekst te krijgen: ze activeren relevante voorkennis, maken voorspellingen over het verloop van de tekst, controleren de tekst op samenhang en consistentie, passen hun leestempo aan de moeilijkheidsgraad van de tekst aan, onderscheiden hoofd- en bijzaken, herlezen moeilijke passages, …’

Uit: ‘Een boek voor twee. Strategieën voor begrijpend lezen

via peer tutoring.’, geschreven door Hilde van Keer.

Waarom willen wij tandemlezen?

In onze school willen wij er o.a. voor zorgen dat kinderen plezier krijgen in het lezen.

We streven ernaar om het lezen, het technisch maar ook het begrijpend lezen, van onze kinderen te verbeteren.

Eén van de manieren waarop wij dat doel proberen te bereiken is via het ‘tandemlezen’.

Wat is tandemlezen eigenlijk?

Wat is het doel?

Tandemlezen rust op twee pijlers.

* Enerzijds zet het leerlingen uit het basisonderwijs aan tot elkaar ondersteuning geven bij het lezen.

Da tandems, gevormd met leerlingen uit het eerste en het vierde leerjaar, leggen vooral de nadruk op het technische lezen, het oefenen ervan en in mindere mate op het begrijpend lezen.

De tandems, gevormd met leerlingen uit het tweede en het vijfde leerjaar en het derde en het zesde leerjaar, leggen de nadruk op zowel het technisch als het begrijpend lezen.

* Anderzijds draait het om de samenwerking tussen de leerlingen. Om dit op een, voor beiden, aangename manier te doen, zijn er enkele aandachtspunten: een goede luisterhouding, hulp bieden, omgaan met fouten, complimentjes geven, …

De eerste pijler vermeldt dat er naast het technisch lezen ook aan begrijpend lezen wordt gedaan. Hiervoor gebruiken de we deels de stappen van de leeskaart van onze taalmethode “Taalsignaal Anders”

De 3 grote stappen zijn:

1. Wat doe ik VOOR het lezen

Ik kijk … / Ik denk …/ Ik weet al …

2. Waarop let ik TIJDENS het lezen

Letten op correcte uitspraak, correct leeshouding, …

3. NA het lezen

Wat vond ik ervan? Wat kan ik erover vertellen? Heb ik alles begrepen?

Ook rond de tweede pijler (interactie tussen de leerlingen) worden bepaalde zaken aangeleerd, bv. via rollenspellen, om op een goede manier te leren omgaan met elkaar. De bestuurders van de tandems (4de, 5de en 6de leerjaar) leren o.a. hoe ze op een gepaste wijze een leesmoment kunnen starten en afsluiten, hoe ze complimenten kunnen geven, hoe ze fouten kunnen verbeteren, …

Hoe verloopt dit praktisch in onze school?

Gedurende de eerste maanden van het schooljaar (tot aan allerheiligenvakantie) geven de leerkrachten van het 4de, 5de en 6de leerjaar lessen rond ‘tandemlezen’. Deze lessen omvatten alle aspecten die aan bod komen gedurende het tandemlezen. De kinderen leren hoe ze een goede leesmakker kunnen zijn en wat er van hen verwacht wordt als goede begeleider.

Ze komen te weten met welke kindje uit de lagere klassen ze gaan lezen, krijgen een begeleidingsmapje, …

De leerlingen van de lagere klassen worden ingelicht over wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.

Vanaf november starten we dan met het eigenlijke tandemlezen.

Elke tandem (begeleider+lezer) gaat dan op 3 tot 5 afgesproken momenten lezen op een vooraf afgesproken plaats.

Nadat het lezen voorbij is, vullen de leerlingen in hoe ze het lezen en de verwerking ervan vonden.

Als het lezertje flink gelezen heeft, verdient hij of zij een stickertje.

Als ze op het einde voldoende stickers gehaald hebben, krijgen ze een beloningskaartje met een leuk compliment op van hun begeleider.

De tandems blijven gedurende het hele schooljaar hetzelfde, tenzij er tandems zijn die niet goed kunnen samenwerken.

Het volgende schooljaar veranderen de tandems weer wel. Zo blijft het voor alle kinderen spannend en leuk.
Voorlezen

Kinderen van klein tot groot genieten van voorlezen.

In onze kleuterklas komt dit dagelijks aan bod, maar ook in de grotere leerjaren laten we dit zeker ook nog aan bod komen.

Het luisteren naar een verhaal is ontspannend en leerrijk.

Niveaulezen

We proberen elk jaar een aantal ouders, grootouders, vrijwilligers te vinden die willen komen begeleiden bij het niveaulezen.

Zo kunnen onze kinderen van L1 en L2 in groepjes van 2 à 3 met één vrijwilliger lezen op niveau. Gedurende 25 minuten per week oefenen ze zo erg intenstief.

Dank aan de vele vrijwilligers die dit mee mogelijk maken!

Toneellezen

In onze klasbibs hebben we een aantal boeken 'toneellezen' in de aanbieding. Deze zijn zeer gegeerd de leerlingen. Hierbij gaan ze niet alleen aan het lezen, maar wel als duo. Elk heeft zijn rol. Het lezen wordt een beetje toneel (spelen) en motiveert hen eens te meer om te lezen.

Klasbib

We proberen in elke klas het aanbod van boeken zo ruim mogelijk te maken dat het zoveel mogelijk kinderen stimuleert om te lezen. Hierin wordt jaarlijks geïnvensteerd. De leerkrachten gaan ook regematig naar de bib om de klasbib te verrijken.

Op schoolreis naar de bib

De Bib van Balen bezorgt elk leerjaar een paar keer per jaar een inspirerend reisje naar de bib!

Ze heten ons welkom en verzorgen een super fijn en leerrijk programma waardoor we telkens iets bijleren over de boeken. We leren steeds beter een goed boek kiezen en we ontdekken wat de bib allemaal voor ons in petto heeft!

We hopen dat deze schoolreisjes aanzetten om nog meer op bezoek te gaan naar de bib!


Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270 - directie@gbsdebijenkorf.be - secretariaat@debijenkorf.be