Trotsdoos

In onze school werken we met een trotsdoos per kind.

Wat is nu precies de trotsdoos?

De bedoeling is dat de kinderen de trotsdoos meenemen van de huidige klas naar het 6de leerjaar. Ze mogen er zelf dingen instoppen waar zij trots op zijn: talenten, foto’s, een knuffel, tekeningen, een knutselwerkje, een werkblaadje,…

Af en toe nemen de kinderen de trotsdoos mee naar huis. Geef deze doos een ereplaats in de woonkamer en moedig je kind aan om te vertellen waarover je kind erg trots is.

Denk eraan… deze doos is enkel van je kind: het kind bepaalt wat er in komt, het kind bepaalt waarover er verteld wordt. Ook mag je je kind motiveren om een trotsmoment van thuis, van de hobbyclub, van de jeugdbeweging in de trotsdoos te stoppen. Indien het iets is dat niet in de doos kan, mag je er een foto van nemen!

Op onze school willen we gebruik maken van de trotsdoos om kinderen te stimuleren, motiveren en benadrukken in wat knap lukt.

Hieronder enkele voorbeeldjes van ons plan:

 • Een kind belonen met een dikke duim kaartje voor het zelf alleen aan (en uit) doen van de jas!
 • Een kind een beloningskaartje of een bloem geven omdat het zo zorgzaam is voor anderen.
 • Een kind belonen omdat het goed kan bemiddelen bij ruzies.
 • Een kind belonen voor het strikken van zijn/haar schoenveters
 • Een kind belonen omdat het super knap heeft doorgezet ook al was het erg moeilijk
 • Een kind belonen met een letterkaart van de letters die ze al knap kunnen lezen
 • Een kind belonen met een kaart van de tafels die ze kennen. En we kleuren telkens het cijfer van de tafel die we al wel kennen.
 • Een kind trots laten zijn met een medaille van een wedstrijd
 • Een kind trots laten zijn op een knutselwerkje
 • ...

Dit omdat wij beseffen dat onze testen en evaluatiemomenten dikwijls in de kijker zetten wat onze kinderen nog niet kunnen of wat minder is. Wij hopen dat wij samen de focus kunnen verleggen naar dingen die wel lukken en wel kunnen.

Ieder van ons heeft zijn talenten.

We hebben allemaal dingen die ons meer moeite kosten dan andere dingen. We vinden het als school erg belangrijk te focussen op de dingen die wel lukken. De tafels kunnen knap lastig zijn, maar als je de tafel van 0,1,2,5 en 10 al kent dan ben je bvb. al halfweg!!!

Op deze manier zal de trotsdoos groeien van week tot week, van maand tot maand, van schooljaar tot schooljaar.

In de klas krijgen de kinderen regelmatig de kans om zichzelf voor te stellen aan de hand van de trotsdoos, om te laten zien wie ze eigenlijk zijn, wat ze eigenlijk bezig houdt, wat ze al kunnen, wat ze graag zouden willen,…

Heb je nog vragen over de werking van de trotsdoos, ik wil heel graag je vragen beantwoorden, spreek gerust de juf hierover aan!

Ik wens jullie een tof trotsdoosgesprek en vergeet de trotsdoos niet mee terug naar school te laten nemen.

Vriendelijke groeten,

Juffen van GBS De Bijenkorf

Wij zijn nu al trots op jullie!

Tips voor een trotsdoosgesprek.

 • Waar ben je het meeste trots op van alle dingen in je trotsdoos? Wat is het belangrijkste voor jou in je trotsdoos? Wat mag er nooit uit je trotsdoos?
 • Wat zit er al het langste in je trotsdoos?
 • Wat is je grootste talent? Waarvan heb je de meeste dingen in je trotsdoos zitten?
 • Wat zou je erg graag in je trotsdoos stoppen?
 • Waar ben jij knap in?
 • Waar ben je trots op?
 • Wat zou je erg graag willen kunnen? Welke kleine stapjes kunnen we daarvoor zetten? Zou het al niet knap van je zijn als je het eerste stapje kan?


Hoe kan je als ouder het gebruik van de trotsdoos vergroten?

è Ervaar je dat je kind het moeilijk heeft om iets bepaald onder de knie te krijgen. Motiveer je kind om het te proberen en vol te houden. Beloon de moeite die het doet en benadruk dat je kind best trots mag zijn op een geleverde inspanning.

è Ben je fier op jezelf? Wil je dit moment in je trotsdoos stoppen? Hoe kunnen we dat doen, wil je een foto maken, is er een figuurtje dat je kan gebruiken of maken we een kopietje want ik vind dat je best trots mag zijn op wat je nu bereikt hebt.

Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270 - directie@gbsdebijenkorf.be - secretariaat@debijenkorf.be