Pedagogisch project scholengemeenschap GBS Joleba

Missie en visie van het gemeentelijk onderwijs in Balen

 

·         Missie: Samenwerken een uitdaging!

 

Ø  Via een open en ondersteunende houding willen we kinderen maximale ontplooiingskansen op cognitief, motorisch en 

socio-emotioneel vlak bieden waardoor ze in een steeds veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, milieubewust en gelukkig persoon.

Ø  Door haar samenwerking engageert de scholengemeenschap JoLeBa zich om het welbevinden en de professionaliteit van alle actoren te versterken.

Ø  Schooloverstijgende netwerken zijn onze sleutel voor een zorgzame en duurzame samenwerking.

Ø  De samenwerking tussen onze 4 gemeentelijke basisscholen draagt bij tot het succesvol en kwaliteitsvol functioneren binnen ons onderwijs, met respect voor de eigenheid van elke school.

 

·         Visie: Scholengemeenschap JoLeBa gaat de uitdaging aan voor:

 

Ø  zorgzaam onderwijs waarbij we oog hebben voor de mogelijkheden van elk individueel kind en de diversiteit aanwezig in onze scholen;

Ø  het begeleiden in het groeiproces van kinderen om respectvol om te gaan met anderen, het milieu, andere culturen, materialen…

Ø  het creëren van een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving waar kinderen zich goed voelen en zichzelf durven zijn, waar ze uitgedaagd worden en op ontdekking kunnen gaan;

Ø  het hanteren van een gezamenlijk personeelsbeleid dat éénduidig en consequent is;

Ø  samenwerking als drijfveer om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en met elkaar te delen;

Ø  innoverend onderwijs om in te spelen op de steeds veranderende maatschappij door in te zetten op de professionalisering van de leerkrachten, vernieuwende leer- en ICT-middelen, technologieën;

Ø  professionalisering door het bieden van kansen om nascholingen te volgen en in netwerken te participeren zodat het werkplezier en de motivatie gestimuleerd wordt;

 

Samen maken we JoLeBa groot!”

 

Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270  -  directie.debijenkorf@joleba.be - secretariaat.debijenkorf@joleba.be