Interacció amb l'usuari

Serveis i funcions d'una biblioteca escolar 2.0
 

4. SERVEIS DE DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ CENTRATS EN L'USUARi

Continguts


 

Aquest àmbit d'actuació  2.0 recull tots aquells aspectes més directament relacionats amb la interacció directa amb els membres de la comunitat educativa: alumnat, professorat i famílies. Sigui per mitjà de xarxes socials o altres, la BE 2.0 ha de facilitar la comunicació i donar veu als seus usuaris...


Disposar d'espais de participació interactiva per a l’alumnat  
És essencial per a una biblioteca escolar comptar amb un espai on l'alumnat pugui dir la seva. A banda dels clubs de lectura plantejats com una activitat sistemàtica resulta també indispensable disposar d'un espai al web, bloc... on, de manera voluntària o guiada, l'alumnat pugui opinar o valorar les lectures,  recomanar-les, expressar els seus pensaments, manifestar allò que voldrien.... Aquests espais ben plantejats i treballats poden ser interessants i motivadors ja que faciliten establir un diàleg entre l'alumnat. Són també una guia per conèixer els gustos lectors i promocionar debats de qüestions diverses. 

Hi ha diferents opcions que ja són d'ús comú a les biblioteques escolars en xarxa. Per recomanar lectures o opinar sobre temes d'interès les eines més emprades són els fòrums i els comentaris del bloc de la biblioteca. Podem trobar-los de tipus informal o més estructurats amb indicacions explícites d'ús. Igualment, està força estès difondre recomanacions de l'alumnat per mitjà de diferents eines 2.0, ja siguin de tipus audiovisual o amb veu (podcasts). L'ús d'avatars (Voki) també resulta una eina suggerent per fer recomanacions per part dels alumnes des de l'aula i en col·laboració amb el bloc de la biblioteca. Per exemple: Sisè us recomana.

Tampoc podem oblidar que són molt interessants les aportacions que els mateixos alumnes hi puguin fer en el marc d'alguna assignatura que inclogui col·laborar en el bloc de la biblioteca.

El més habitual és que l'alumnat recomani lectures, però també es troben exemples d'altres suggeriments com música, cinema...

Imatge: Biblioteca de l'Escola Folch i Torres (Esplugues de Llobregat, Barcelona)


Elaborar enquestes a l'alumnat sobre temes del seu interès, per oferir propostes de millora dels serveis de la biblioteca, de noves adquisicions o qualsevol altre aspecte del seu interès, és dotar els nois i noies d'un protagonisme essencial perquè sentin la biblioteca com a seva, on els seus suggeriments són tinguts en compte i valorats. 

Entre les eines 2.0 que poden ajudar en aquesta funció hi ha els formularis de Google docs (o Drive). També, el llocs web 2.0 incorporen miniaplicacions  (gadgets o widgets) que faciliten aquest funció. Imatge: 
 Biblioteca de l'INS La Roca (La Roca de Vallès. Barcelona)


Disposar d'espais de participació interactiva per al professorat i famílies 

Imatge: Biblioteca Col·legi Sant Andreu (Badalona, Barcelona) 


 

La biblioteca escolar tradicionalment centra els seus esforços en el disseny d'activitats i propostes per als alumnes, però moltes vegades altres agents educatius, com les famílies i els docents, queden una mica al marge. És necessari crear entorns que s'adeqüin a les necessitats i expectatives d'aquest àmbit. Generar espais digitals  de interacció amb la comunitat educativa és una de les tasques claus en el treball de les biblioteques escolars del segle XXI..

 

Les eines 2.0 faciliten molt aquesta funció. Des d'un espai específic dins el lloc web fins a l'ús de d'aplicacions senzilles com linoit o Padlet, disposem d'un bon ventall de possibles eines que permeten difondre qüestions d'interès o conèixer opinions de la comunitat educativa respecte a activitats impulsades per la BE.Disposar d'un perfil institucional per a les eines 2.0 que requereixen registreActualment trobem un munt d'eines diverses que permeten publicar i compartir continguts. Això resulta de gran utilitat de cara a fer difusió de les activitats que s'organitzen a l'entorn de la lectura, ja que els canals digitals amplifiquen i multipliquen de manera exponencial el ressò de les activitats. 


La biblioteca escolar hauria de disposar d'un perfil públic institucional i unificat en totes aquelles aplicacions que requereixen donar d'alta els serveis o fins i tot fer ús del perfil del centre, sempre que existeixi. D'aquesta manera, es dóna una visió institucional seriosa i uniforme, facilitant que els recursos generats amb aquestes eines puguin ser inserits i mostrats a l'espai virtual de la BE i gaudir d'una major visibilitat i abast, a més de permetre la interacció amb la comunitat a la qual s'adreça.


Moltes biblioteques escolars ja utilitzen un perfil únic institucional per a totes les eines 2.0 que incorporen al seu espai web (Symbaloo,Scribd, Issuu, SlideshareYoutube, Podomatic, etc) i que requereixen registre previ.


Font imatge: Biblioteca de l'Escola Joan Pelegri (Barcelona)
Utilitzar les xarxes socials per difondre i interactuar amb la comunitat educativaLes xarxes socials són una excel·lent via de comunicació i difusió de les activitats que es fan a la biblioteca. Són canals molt adequats per la rapidesa i la immediatesa amb què els missatges es poden fer arribar a una gran audiència.

 

Una bona opció per optimitzar-ne l'ús i la inversió de temps en la publicació de continguts és la sincronització de comptes que permet publicar en una de les xarxes i que el missatge aparegui en totes les altres que tenim associades. Aquesta possibilitat d'interconnectar xarxes (TwitterFacebook o Google+ per exemple) simplifica l'administració i ajuda a una difusió més àmplia. Això no obstant, abans de crear qualsevol perfil a les xarxes socials cal determinar  quins són els objectius que volem aconseguir amb l'ús d'aquestes eines. 

 


Imatge: Facebook Biblioteca Escolar de Castro Marim (Portugal)


Hi ha força biblioteques escolars que disposen d'un perfil propi a Facebook o Twitter amb objectius molt diversos i tots ells enfocats a millorar el grau d'interacció amb la comunitat educativa i poder transmetre informacions diverses de manera ràpida i efectiva. Seguir la  biblioteca a Facebook pot ser rellevant per al professorat  i famílies d’un mateix centre així com per a l’alumnat de nivells superiors. 


D’altra banda mitjançant Twitter la biblioteca escolar pot estar al dia d’aspectes d’actualitat per a l’educació i la cultura compartits amb d’altres biblioteques o centres escolars.

 

A eines com Twitter, és molt interessant crear o seguir hashtags o etiquetes (#). Els hashtags faciliten seguir els temes d’interés Per exemple, una etiqueta com #bibliotecaescolar permet el recull de totes les piulades que procedeixen d’aquesta temàtica.

F

          Imatge: Twitter Biblioteca E. Infantil. Colegio Tremanes (Gijón)

Biblioteca Escolar 2.0.    |    Programa biblioteca escolar "puntedu"    |    2013