Meer ...

De Batavia onder vol zeil.

Foto Bataviawerf, Lelystad.

De leerlingen van groep 7 van de Tweemaster in Winschoten krijgen het hele verhaal te horen en maken daarop tekeningen voor op de Social Sofa's


Foto Wiebe Hayes.

Nationaal Archief in Den Haag.

Bij ons zo langzamerhand erg bekend.

Hier hebben we ca. 30.000 folio's aan archief geraadpleegd. Waren er in 1630 maar computers geweest. Nu moet je eerst een cursus oud-schrift volgen. Heeft ook wel weer wat...

Foto Wiebe Hayes.

Het Wiebe Hayes park werd officieel geopend in 2012 en is te vinden in de Zeeheldenbuurt in Winschoten.

Foto Wiebe Hayes.

Lezing gehouden in de Klinker tijdens een donateursavond van de Stichting Oud Winschoten.

Foto Wiebe Hayes.

Vitrinekast met alle relevante archiefstukken en literatuur over de onfortuinlijke reis.

Permanent ondergebracht in het pand van Stichting Oud Winschoten aan de Stikkerlaan 4.

Openingstijden: Maandag-en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand (zelfde tijd) 

Foto Wiebe Hayes.