Jeugdtrainingen

Algemeen

Alle jeugdtrainingen staan onder leiding van gediplomeerde badmintontrainers: kinétrainer Roel Bockstal, trainers Benjamin Braem, Simon De Broyer, Simon Van Brussel, Lies Vanmoer, Kaïn Denon en Martin Thomas.

Benjamin Braem

Roel Bockstal

Simon

De Broyer

Lies Vanmoer

Simon

Van Brussel

Kaïn Denon

Martin Thomas

Onder hun leiding kan de jeugd op een speelse manier, volgens eigen talent en interesse badminton beoefenen op recreatief of competitief vlak.

Het hoofddoel van onze jeugdwerking is om spelers te begeleiden naargelang hun interesse, motivatie en niveau.

Om een kwaliteitsvolle training aan alle jeugdleden te kunnen geven, worden de spelers in de verschillende groepen, hieronder beschreven, ingedeeld.

Onze groepsindeling is zo opgevat dat iedere speler op de voor hem/haar, voor ons beste wijze wordt getraind en opgeleid.

Wekelijks worden er één of meerdere trainingen georganiseerd en er is tevens de mogelijkheid om te komen vrij spelen op zaterdag tussen 15:00 en 16:30 uur en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur.

Tijdens het vrij spelen dient een jeugdlid jonger dan 13 jaar begeleid te worden door een volwassene. Wanneer ouders ook lid van onze club zijn, is dit een ideale gelegenheid om in familieverband een sportieve zaterdagnamiddag en/of zondagvoormiddag door te brengen.

Jeugdspelers worden ook gevraagd de clubafspraken te respecteren:

-kom altijd of toch zo veel als mogelijk naar alle trainingen

-wees op tijd op training

-verwittig altijd als je niet kan komen

-voor de gevraagde oefening tijdens de training zo goed als mogelijk uit

-heb respect voor de trainers, het materiaal, de shuttles en de rackets


Al onze jeugdtrainingen worden gegeven volgens het KYU-model.

KYU is een ontwikkelingstraject voor jonge, beginnende badmintonspelers dat loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn van badminton van beginner tot gevorderde speler volgt. Naarmate de spelers zich verder ontwikkelen van beginner tot gevorderde speler, krijgen ze een bandje in een aangepaste kleur.

Onze beginners krijgen allemaal een wit bandje, de startkleur van het traject. Vanaf de eerste week gaan we op zoek naar het groene bandje, tot we uiteindelijk uitkomen bij geel. Wit, groen, rood, blauw en geel zijn de kleuren waarmee we werken tijdens het hele KYU model. Elke kleur staat voor een aantal specifieke vaardigheden, die noodzakelijk zijn om verder te evolueren in het traject, en het badmintonspel op zich. Je kan het een beetje vergelijken met de gekleurde gordels van judoka's, maar dan voor stoere badmintonners. Het is KYU model is ook sterk gelinkt met LTAD (Long Term Athlete Development), een opleidingsmodel waarin de atleet centraal staat.

Elk traject binnen KYU is in principe opgebouwd uit zes pijlers : theoretische kennis, algemene coordinatie en transferbewegingen, slagtechniek, keuzes en accenten, functionele (lichaams) houdingen, voetwerk en tactiek.

KYU heeft tot doel uniforme basis (badminton) vaardigheden tot in alle clubs te krijgen ongeacht de opleidingsgraad van de jeugdverantwoordelijken en trainers. Technieken en vaardigheden worden door audio-visuele middelen aangebracht en op regelmatige tijdstippen worden tests ingevoerd op verschillende niveaus inzake moeilijkheidsgraad. Door een centrale database worden aldus de vaardigheden (en de vooruitgang ervan) van jeugd-badmintonspelers in Vlaanderen in kaart gebracht.


Groepen en trainingen (seizoen 2018 - 2019)

Opgelet ! Tot eind november 2018 wordt de sporthal in Hoeilaart verbouwd en wijken we uit naar andere locaties en tijdstippen. Deze zijn steeds te vinden in dit overzicht en onze kalender.

Recreatief badminton

Jeugd 5-6 jaar multimove (groep 1&2)

maandag 17:00 - 18:00 uur

Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas

We werken in deze groep, naast het KUY model, ook volgens het “multimove” model om de basismotoriek van jonge kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier te ontwikkelen en te stimuleren.

Hierbij wordt aan de hand van twaalf cruciale basisbewegingen vooral de beweegvaardigheid bijgeschaafd. De 12 bewegingsvaardigheden worden in 2 rubrieken onderverdeeld, enerzijds de vaardigheden die een locomotie (meestal een verplaatsing) inhouden en anderzijds de vaardigheden met objectcontrole.

De vaardigheden die verplaatsing uitlokken, worden gekenmerkt door het gecoördineerd bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en benen. De vaardigheden waarbij objectcontrole centraal staat, omvatten hoofdzakelijk bal- en slagvaardigheden, waaronder vangen, slaan, werpen, (laten) rollen, dribbelen, trappen... De oog-hand- en de oog-voetcoördinatie zijn hierbij van essentieel belang om de bewegingstaken tot een goed einde te brengen.

Tussendoor wordt op een speelse en aan de leeftijd aangepaste wijze ook aandacht besteed aan de basistechniek en tactiek van minibad (aangepaste badminton voor -10 jarigen) .

Wie al wat ervaring heeft, kan in overleg met de trainer doorschuiven naar groep 4 multimove en minibad 7-8 jaar.


Jeugd 7-8 jaar multimove en minibad (groep 4)

dinsdag 16:30 - 18:30 uur

Doelgroep: 1ste en 2de leerjaar

We werken in deze groep, naast het KUY en het multimove model, ook volgens het "minibad" model om de basismotoriek van jonge kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier te ontwikkelen en te stimuleren.

Kinderen jonger dan 10 jaar kunnen onder een aangepaste badmintonvorm spelen. Het speelveld wordt verkleind, het net verlaagd en er wordt gespeeld met een verkorte racket volgens de minibad-regels.

Minibad is opgestart om de kinderen te laten badmintonnen op hun eigen maat. Het 'volwassen' badminton is nu eenmaal niet aangepast aan de fysieke kenmerken van een 8 of 9-jarige. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk voor een kind om te smashen vanuit het achterveld, of te killen bij het net, wanneer dit over 1,55m moet gebeuren. Ook de techniek van een netdrop bijvoorbeeld zal er dan helemaal anders uitzien. Wanneer echter over een net van 1,40m wordt gespeeld, kunnen de kinderen de normale technieken en tactieken gebruiken en zal de transfer naar het gewone badminton op de leeftijd van 10 jaar veel vlotter verlopen.

De multimove sessie in deze groep wordt extra begeleid door een kinesist en aansluitend worden de basistechnieken en tactieken van minibad aangeleerd waarbij de kinderen leren badmintonnen op eigen maat, op een verkleind speelveld, met een verlaagd net en met een verkorte racket.

Wie al wat ervaring heeft, kan in overleg met de trainer doorschuiven naar groep 3 badminton +8 jaar of groep 5 kiné en badminton 9-13 jaar


Jeugd +8 jaar badminton (groep 3A)

donderdag 17:30 - 19:00 uur

Doelgroep: jeugdleden (beginners en gevorderden) die graag anderhalf uur per week recreatief badmintonnen

Wie graag meer trainingen per week volgt en op regelmatige basis aan tornooien wil deelnemen, kan in overleg met de trainers, eventueel naar groep 5 of 6 doorschuiven.


Jeugd +13 jaar badminton (groep 3B)

maandag 18:30 - 20:00 uur

Doelgroep: oudere jeugdleden (beginners en gevorderden) die graag anderhalf uur per week recreatief badmintonnen

Waar spelers dat wensen, kan met de trainers overlegd worden over deelname aan een van de tornooien die Nero's Badmintonclub organiseert (jeugdtornooi uitgesteld omwille van verbouwing ; VVBBC-cup tornooi op zondag 17 maart 2019 of klassementstornooi op zaterdag 27 en zondag 28 april 2019).

Wie graag meer trainingen per week volgt en op regelmatige basis aan tornooien wil deelnemen, kan in overleg met de trainers, eventueel naar groep 5 of 6 doorschuiven.Competitief badminton

Jeugd -10 jaar multimove en badminton (groep 4)

dinsdag 16:30 - 18:30 uur en/of donderdag 17:00 - 18:30 uur


Jeugd -11 t/m -13 jaar kiné en badminton (groep 5)

dinsdag 17:00 - 19:00 uur en donderdag 17:00 - 18:30 uur


Jeugd -13 t/m -15 jaar kiné en badminton (groep 6)

dinsdag 18:00 - 20:00 uur , donderdag 18:30 - 20:00 uur , maandag 18:00 - 20:00 uur , woensdag 14:00 - 16:00 uur


Jeugd -15 t/m -19 jaar en competitiespelers kiné en badminton (groep 7)

maandag 18:00 - 20:00 uur of 20:00 - 22:00 uur , dinsdag 19:00-21:00 uur , woensdag 14:00 - 16:00 uur , donderdag 18:30 - 20:00 uur of 20:30 - 22:00 uur


Doelgroep: gemotiveerde spelers die de nodige vaardigheden bezitten om binnen hun leeftijdscategorie meerdere keren te trainen en wedstrijden te spelen alsook op regelmatige basis aan tornooien deelnemen.


Onze competitieve spelers worden ietsje anders benaderd en getraind dan onze recreatieve spelers ... een woordje uitleg.

Het lidgeld is afhankelijk van de groep en verhoogd naarmate meer uren trainingen worden gevolgd. Het uurtarief inclusief trainer, zaal, shuttles, kiné en coaching tornooien ligt rond 2€ à 2,5€ per speler.

De spelers nemen deel aan 1, 2 , 3 of 4 trainingen per week en naar gelang het aantal trainingen per week waaraan zal worden deelgenomen, valt een speler in groep A , B of C.

De kiné training op dinsdag is verplicht voor alle groepen en belangrijk voor blessurepreventie naar later toe.

De badminton trainingen zijn zo opgevat om te differentiëren op leeftijd en om volgens niveau en ambitie van de spelers kwaliteit te kunnen geven.

Groep 4 heeft keuze uit 1 of 2 keer komen trainen; wie kiest voor 1 keer trainen komt op dinsdag en wie kiest voor 2 keer trainen komt op dinsdag en donderdag

Groep 5 komt 2 keer trainen op dinsdag en donderdag

Groep 6 heeft de keuze uit 2, 3 of 4 keer trainen; wie kiest voor 2 keer trainen komt op dinsdag en donderdag ; wie kiest voor 3 keer trainen komt op dinsdag , donderdag en maandag samen met spelers U15 , de maandagtraining is zeer technisch gericht naar spelers die hun niveau willen opkrikken ; wie kiest voor 4 keer trainen komt op dinsdag, donderdag, maandag en woensdag , de woensdagtraining heeft een mix van spelers U11 tot U19 maar er wordt voor iedere leeftijdscategorie gewerkt aan het verder inoefenen van de maandagtraining.

Groep 7 heeft de keuze uit 2 , 3 of 4 keer trainen; wie kiest voor 2 keer trainen komt op maandag en dinsdag ; wie kiest voor 3 keer trainen komt op maandag, dinsdag en woensdag , de woensdagtraining heeft een mix van spelers U11 tot U19 maar er wordt voor iedere leeftijdscategorie gewerkt aan het verder inoefenen van de maandagtraining ; wie kiest voor 4 keer trainen komt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, de donderdagtraining geeft mogelijkheid om begeleid vrij te spelen en verder in te oefenen.

De volgorde van de badmintontraining (+ tot +++) is ook belangrijk omdat er een methodische opbouw zit in iedere training. In de eerste training worden de basis en/of specificaties aangebracht, de tweede training (+) spitst zich toe op het verder trainen van basis en/of specificaties en wedstrijdtraining, de derde (++) en vierde (+++) training is dan weer meer gericht op detailtechniek. Groep 4 wijkt hiervan af en worden eerste en tweede training verwisseld. Ook spelers U19 en ouder kunnen hiervan afwijken door werk, studies of trainer zijnde.

Competitieve spelers worden gevraagd om zich voor de gekozen trainingen zoveel als mogelijk te engageren en aanwezig te zijn op trainingen alsook de clubafspraken te respecteren.

En als laatste worden competitieve spelers gevraagd om zo veel als mogelijk deel te nemen aan tornooien.

De spelers van groep 4 nemen in eerste instantie deel aan de VVBBC-cup en, naarmate het niveau groeit, kan aan jeugdtornooien worden deelgenomen.

De spelers van groep 5 en 6 nemen deel aan de jeugdtornooien en, naarmate het niveau groeit, kan aan klassementstornooien worden deelgenomen.

De spelers van groep 7 nemen deel aan jeugdtornooien , klassementstornooien en/of maken deel uit van de competitieploeg.

Spelers die pas bij de tornooispelers aansluiten, zullen gevolgd worden door de trainers om te zien of ze klaar zijn voor tornooideelname.

Alle andere spelers worden verwacht om zeker deel te nemen aan beide tornooien die Nero's Badmintonclub organiseert (jeugdtornooi uitgesteld en VVBBC-cup tornooi op zondag 17 maart 2019).

De rest van de tornooiplanning wordt opgesteld door de trainers en aangepast aan ieder zijn niveau. We vragen om zoveel als mogelijk deel te nemen aan de voorgestelde tornooien. De club steekt veel middelen en tijd in de trainingen die jullie volgen. Ook de coaches zijn zo veel als mogelijk altijd aanwezig op tornooi om jullie zo goed als mogelijk bij te staan tijdens de wedstrijden en om feedback te geven. Met de feedback wordt geprobeerd om tijdens de trainingen de tekorten weg te werken. Het is dan ook belangrijk om voldoende tornooien te spelen, hoe meer hoe beter. .

De tornooien worden gespeeld in onze cluboutfit (zwarte clubtraining of groene clubpull en groen clubshirt met donkere short of rokje) zodat we kunnen stralen als ploeg.

De spelers voorzien voor de tornooien zelf de gereglementeerde plastiek of veren shuttles, deze kunnen ook aangekocht worden bij de club (zie clubartikelen)