Lid worden en lidgeld

Lidmaatschap

Het jaarlijkse lidmaatschap van onze club loopt van september t.e.m. eind augustus van het jaar daarop. Het vrij spelen loopt van september tot augustus, de trainingen en begeleidingen lopen van september tot half mei. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen training of begeleiding. Tijdens de maand juli is de sporthal gesloten.


De club heeft de verantwoordelijkheid t.o.v. zijn spelers te zorgen dat ze hun favoriete sport in de beste conditie kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat de spelers verzekerd en aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen (de Vlaamse badmintonliga) en VVBBC (de Vereniging voor Vlaams-Brabantse badmintonclubs).


Door je aansluiting bij NERO's badmintonclub vzw:

  • ben je automatisch lid van Badminton Vlaanderen en VVBBC,

  • kan je deelnemen aan tornooien en competitie,

  • ontvang je mails en het magazine van Badminton Vlaanderen,

  • ben je verzekerd tijdens alle clubactiviteiten. Gedetailleerde informatie kun je vinden in de algemene voorwaarden en het overzicht van de verzekerde waarborgen die je kunt bekijken en downloaden op de documenten pagina. Voor het onverhoopte geval dat dit nodig mocht zijn, kun je daar ook een al gedeeltelijk ingevuld aangifteformulier lichamelijke ongevallen downloaden.

Lid worden

Nieuwe leden, maar ook oud-leden die het voorgaande seizoen geen lid van de club waren, dienen zich aan te melden als kandidaat-lid. Dit is geheel vrijblijvend: het verplicht je niet om lid te worden, maar is wel vereist om te mogen komen uitproberen. Je mag driemaal uitproberen, daarna moet je beslissen of je lid van de club wordt of niet. Aanmelden kan:

  • online door je gegevens in te vullen en door te sturen.

  • schriftelijk door het aanmeldingsformulier in te vullen, af te drukken en ondertekend toe te sturen of te bezorgen aan Nero's Badmintonclub Hoeilaart vzw; Josse Biesmansstraat 32; 1560 Hoeilaart.


Lidgeld

Onze club blijft groeien. Om ons ruim badmintonaanbod te kunnen blijven aanbieden zijn niet alleen financiële middelen zeer belangrijk maar ook de betrokkenheid en medewerking van iedere speler van onze club.

In navolging van een heel aantal andere sportclubs heeft het bestuur daarom besloten om vanaf seizoen 2017-2018 de lidgelden te verhogen met €25 voor elke discipline en in ruil 10 smulkaarten van €2,50 te geven aan iedere speler om te nuttigen op ons smulfestijn.

Kom je eten op het smulfestijn, ruil je de smulkaarten in voor een bord vol lekkers.

Kom je helpen op het smulfestijn of kun je niet komen eten dat weekend? Geen nood, je mag de smulkaarten steeds doorverkopen aan vrienden, familie, sympathisanten,... die op hun manier ook jouw en onze sportclub kunnen steunen.

In de tabel hieronder vind je het lidgeld dat verschuldigd is voor het seizoen, over te maken onder vermelding van "naam van het lid + lidgeld 202x/202y" aan:


Nero's Badmintonclub Hoeilaart vzw

Josse Biesmansstraat 32; 1560 Hoeilaart

Rekeningnummer: BE65 7865 8653 1496


Lidgeld seizoen 2022/2023 inclusief 10 smulkaarten t.w.v. €25


lidgeld
  • Bij meerdere leden van één gezin, geldt er een korting van €5 per lid, te rekenen vanaf het tweede gezinslid. Vanaf vier leden van hetzelfde gezin is een gezinslidmaatschap voordelig (zie hieronder).

  • Zolang het jaarlijkse lidgeld niet is betaald, ben je niet verzekerd en speel je op eigen risico. De club is dan niet aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Je mag dan ook niet deelnemen aan tornooien.

LET OP: sommige ziekenfondsen betalen een gedeelte van kosten voor lidmaatschap van sportclubs en/of deelname aan sportkampen terug. U dient hiervoor de nodige formulieren bij uw ziekenfonds op te vragen en door een bestuurslid van Nero's badmintonclub te laten stempelen en ondertekenen.


Gezinslidmaatschap

Nero's Badmintonclub kent een gezinslidmaatschap voor ouders en hun kinderen tot en met het seizoen waarin een kind de leeftijd van 18 jaar zal bereiken.

De basisprijs voor het gezinslidmaatschap is €450 (inclusief 40 smulkaarten om te nuttigen op ons smulfestijn), waarbij supplementen gerekend worden naargelang de groep waarin wordt getraind.

Overzicht speeluren seizoen 2022 - 2023

Info 2022-2023 speeluren en lidgelden.pdf