Tidligerer år

2021 Tidl. Udenrigsminister Per Stig Møller

2020 Højtideligheden aflyst på grund af Corona, men lys på alle grave

2019 Formand for Venstre, tidl. minister, Jakob Ellemann-Jensen

2018 Skuespiller Bodil Jørgensen

2017 Direktør Asger Aamund

2016 Folketingets formand Pia Kjærsgaard

2015 Johannes Møllehave, præst, forfatter m.v.

2014 Tidl. Udenrigsminister Kjeld Olesen

2013 Ingeniør Mogens Henrik Nielsen, Bernadottegården

2012 Kunstner Per Arnoldi

2011 Oberst, Kammerherre Lasse Harkjær

2010 Fhv. Generalkonsul Jens Ege

2009 Overrabbiner emer. Bent Melchior

2008 Ceremonimester, Kammerherre Christian Eugen-Olsen

2007 Tidl. skibsofficer Erik Kragelund

2006 Tidl. red. af "Modstandskampen 1940-45", Kaj Christensen

2005 Cand.Polit. Peter Ilsøe

2004 Tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen

2003 Ingeniør Mogens Henrik Nielsen, Bernadottegården

2002 General Ahnfeldt-Mollerup

2001 Lektor Jørgen Barfod

2000 Øjenlæge Lis Mellemgaard

1999 Dr. Med. Jørgen Kieler

1998 Formand for FV's fredningsråd, Frank Zorn

1997 Formand for FV, Knud Mølgaard

1996 Oberstløjtnant J.E. Jensen (HJVR VI's stabschef)

1995 Forsvarschef, General Jørgen Lyng

1994 Kontorchef Fr. Anne-Lise Clausen

1993 Cand. Polit. Gunnar Dyrberg

1992 Oberstløjtnant C.L.E.N. Ibh

1991 Generalsekretær Eigil Pedersen

1990 Formand Jens Vilhelm Thomsen

1989 Lektor Jørgen Barfod

1988 Fhv. Folketingsmand Robert Pedersen

1987 Tidligere borgmester Ole Harkjær

1986 Gartner Christen Karstensen

1985 Overlærer Johs. Fosmark

1984 Kontorchef Frode Toft

1983 Overlæge, Dr.Med. Jørgen Kieler

1982 Fhv. Statsminister Anker Jørgensen

1981 Pastor Boas

1980 Formand Holger Grome

1979 Vicegeneralsekretær Reedtz Funder

1978 Dr. Med. Jørn Hess Thaysen

1977 Folketingsmand Knud Damgaard

1976 Red. Frode Toft

1975 Kontorchef Thorkild Dige

1974 Ass. Erik Beermann

1973 Fru Solveig Skjøtt

1972 Oberstløjtnant Jørgen Jespersen

1971 Oberstløjtnant Børge Jensen

1970 Forfatter Flemming B. Muus

1969 Alex Binneballe

1968 Forfatter Poul Sørensen

1967 Overbetjent Magnus Nielsen

1966 Oberstløjtnant Børge Jensen

1965 Dir. Sven Seehuusen

1964 Dir. Jens Lillelund

1963 Lektor Jørgen Barfod

1962 Overlærer Johs. Fosmark

1961 Pastor Kaj Lænkholm

1960 Pastor Hans Magle

1959 Aage Falk Hansen

1958 Pastor Poul Holm

1957 Pastor Hald

1956 Direktør Ole Lippmann

1955 Dr.Med. Eigil Hess Thaysen

1954 Red. Ole Kiilerich

1953 Generalmajor P.M. Digmann

1952 Dr. Med. Jørgen Røjel

1951 Fru Vibeke Malthe-Bruun

1950 Red. Aage Schoch

1949 Overlærer Johs. Fosmark