Tidligerer år

For 1987 og fra 2005 kan den fulde tale ses ved at klikke på årstallet. 


2023     Kunstner Per Arnoldi

2022     Formand for Frihedskampens Veteraners Mindefond, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

2021     Tidl. Udenrigsminister Per Stig Møller

2020     Højtideligheden aflyst på grund af Corona, men lys på alle grave 

2019     Formand for Venstre, tidl. minister, Jakob Ellemann-Jensen


2018     Skuespiller Bodil Jørgensen

2017     Direktør Asger Aamund  

2016     Folketingets formand Pia Kjærsgaard 

2015     Johannes Møllehave, præst, forfatter m.v. 

2014     Tidl. Udenrigsminister Kjeld Olesen 

2013     Ingeniør Mogens Henrik Nielsen, Bernadottegården 

2012     Kunstner Per Arnoldi 

2011     Oberst, kammerherre Lasse Harkjær 

2010     Fhv. Generalkonsul Jens Ege 

2009     Overrabbiner emer. Bent Melchior 

2008     Ceremonimester, kammerherre Christian Eugen-Olsen

2007     Tidl. skibsofficer Erik Kragelund 

2006     Tidl. red. af "Modstandskampen 1940-45", Kaj Christensen  

2005     Cand.Polit. Peter Ilsøe 

2004     Tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 

2003     Ingeniør Mogens Henrik Nielsen, Bernadottegården 

2002     General Ahnfeldt-Mollerup 

2001     Lektor Jørgen Barfod 

2000     Øjenlæge Lis Mellemgaard 

1999     Dr. Med. Jørgen Kieler 

1998     Formand for FV's fredningsråd, Frank Zorn 

1997     Formand for FV, Knud Mølgaard 

1996     Oberstløjtnant J.E. Jensen (HJVR VI's stabschef) 

1995     Forsvarschef, General Jørgen Lyng 

1994     Kontorchef Fr. Anne-Lise Clausen 

1993     Cand. Polit. Gunnar Dyrberg 

1992     Oberstløjtnant C.L.E.N. Ibh 

1991     Generalsekretær Eigil Pedersen 

1990     Formand Jens Vilhelm Thomsen 

1989     Lektor Jørgen Barfod 

1988     Fhv. Folketingsmand Robert Pedersen 

1987     Tidligere borgmester Ole Harkjær 

1986     Gartner Christen Karstensen 

1985     Overlærer Johs. Fosmark 

1984     Kontorchef Frode Toft 

1983    Overlæge, Dr.Med. Jørgen Kieler 

1982     Fhv. Statsminister Anker Jørgensen 

1981     Pastor Boas 

1980     Formand Holger Grome 

1979      Vicegeneralsekretær Reedtz Funder  

1978      Dr. Med. Jørn Hess Thaysen

1977     Folketingsmand Knud Damgaard 

1976     Red. Frode Toft 

1975     Kontorchef Thorkild Dige 

1974     Ass. Erik Beermann 

1973      Fru Solveig Skjøtt 

1972     Oberstløjtnant Jørgen Jespersen 

1971     Oberstløjtnant Børge Jensen 

1970     Forfatter Flemming B. Muus 

1969     Alex Binneballe 

1968     Forfatter Poul Sørensen  

1967     Overbetjent Magnus Nielsen 

1966     Oberstløjtnant Børge Jensen 

1965     Dir. Sven Seehuusen 

1964     Dir. Jens Lillelund 

1963     Lektor Jørgen Barfod 

1962     Overlærer Johs. Fosmark 

1961     Pastor Kaj Lænkholm 

1960     Pastor Hans Magle  

1959     Aage Falk Hansen 

1958     Pastor Poul Holm 

1957     Pastor Hald 

1956     Direktør Ole Lippmann 

1955     Dr.Med. Eigil Hess Thaysen 

1954     Red. Ole Kiilerich 

1953     Generalmajor P.M. Digmann 

1952     Dr. Med. Jørgen Røjel 

1951     Fru Vibeke Malthe-Bruun 

1950     Red. Aage Schoch 

1949     Overlærer Johs. Fosmark