Santuoka

„Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1601).

Šiandien „santuoką linkstama laikyti vien emocinio pasitenkinimo forma, kurią galima steigti bet kaip ir keisti, kaip patinka. Tačiau santuokos būtinas indėlis į visuomenę pranoksta emociškumą ir besikeičiančius poros poreikius. Ji atsiranda ne iš meilės jausmo, netvaraus pagal apibrėžimą, bet iš tvirto įsipareigojimo, kurį prisiima sutuoktiniai, sutikę sudaryti visišką gyvenimo bendrystę“ (popiežius Pranciškus, „Evangelijos džiaugsmas“, 66).

Popiežius Pranciškus enciklikoje "Meilės džiaugsmas" sako: "Jaunuoliams norėčiau pasakyti: kai meilė įgyja santuokinės institucijos pavidalą, nieko nesugadinama. Sąjunga tokioje institucijoje atranda būdą laiduoti tvirtumą ir realų bei konkretų augimą. Tiesa, meilė yra daug daugiau nei išorinis sutikimas ar santuokinės sutarties forma, tačiau tikra ir tai, kad apsisprendimas suteikti santuokai bei jos tam tikriems įsipareigojimams regimą pavidalą visuomenėje aikštėn iškelia jos reikšmingumą: rodo tapatinimosi su kitu rimtumą, liudija paaugliško individualizmo įveiką ir išreiškia tvirtą sprendimą priklausyti kitam."

Santuoka reikalauja visapusio įsipareigojimo: visam gyvenimui ir vienam asmeniui. Panašiai kaip organizmo visuma, santuoka yra nedaloma ir tęsiasi visą gyvenimą. (Visapusę sąjungą gali sudaryti tik du žmonės, nes nėra veiksmo, kuris organiškai sujungtų trijų ar daugiau žmonių kūnus.) Santuoka yra unikali aplinka vaikams susilaukti ir auginti. Tai neterminuotas uždavinys, reikalaujantis besąlygiško įsipareigojimo. Priešingai, draugystė nereikalauja pasižadėjimo visam gyvenimui ir atvirumas kitiems asmenims ją stiprina, o ne išduoda.

Santuoka apima kūninę ir protinę sutuoktinių sąjungą, išskirtinį ryšį su vaikais ir šeimyniniu gyvenimu, taip pat įsipareigojimą vienam asmeniui visam gyvenimui. Šie trys elementai (juos pripažįsta dauguma žmonių) sudaro tradicinį vedybinį požiūrį.

Santuokos sutartis kuria ypatingą santykį tarp vyro ir moters, liudijantį ir apsaugantį "be išlygų ir apribojimų" ištartą "taip". Du žmonės, atsidavę vienas kitam fiziškai, emociškai, dvasiškai, psichologiškai, finansiškai atspindi save dovanojančią Dievo meilę ir tampa jos ženklu – sakramentu. Gražus santuokinis gyvenimas – tai Dievo malonės apsireiškimas matomu būdu, neregimos Dievo tikrovės į(si)kūnijimas. Tai parodymas, kad Dievas yra agape – save dovanojanti meilė. 

Bažnyčioje palaiminta santuoka nėra laimingo gyvenimo garantas. Tai veikiau pripažinimas, kad tokiam įsipareigojimui ištęsėti reikalinga Kristaus ir krikščionių bendruomės pagalba bei parama. 

 

SAITYKITE DAUGIAU

Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George "Kas yra santuoka?", sk. Visapusė sąjunga

Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę", sk. Santuoka

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Santuoka


Apie ketinimą tuoktis mūsų bažnyčioje malonėkite pranešti prieš 6 mėn. iki Santuokos. 


Pasirengimo Santuokai tvarka


Reikalingi dokumentai

Gyvenantiems užsienyje

Svarbu žinoti

Papildoma informacija

Parapijų ribos

Informacija dėl duomenų apsaugos

Santuokos registracija

Jeigu santuokos dokumentus tvarkote užsienyje, Registracijos formos pildyti nereikia. 

Jeigu santuokos dokumentus tvarkote Lietuvoje, pirmiausia suderinkite Santuokos datą ir laiką su šv. Kazimiero bažnyčios kunigu. Tada, surinkę reikalingus dokumentus, užpildykite ir pateikite Registracijos formą. Registracijos formą rasite čia >>>. Užpidę formą, sutarkite pokalbį su kunigu. 

Papildoma informacija dėl santuokos

Sutvarkę santuokos registraciją, pateikite santuokai reikalingą papildomą informaciją, t. y. užpildykite žemiau pateiktą formą ir viską aptarkite su kunigu. Santuokos apeigų formą rasite čia >>>.

Minėtos formos pildyti nereikia, jeigu patys ketinate parengti santuokos apeigų bukletą su visais reikalingais tekstais. Apie tai iš anksto praneškite kunigui. Ačiū.