Kontaktai

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios sielovados komanda

Rektorius kun. Vytautas Sadauskas SJ (vytautas.sadauskas@jezuitai.lt)

Vicerektorius kun. Algimantas Gudaitis SJ

Ses. Marija Marozaitė SJE


Kiti jėzuitai gyvenantys Vilniaus jėzuitų namuose

Šv. Jonų bažnyčios rektorius kun. Vidmantas Šimkūnas SJ

Jonų bažnyčios vicerektorius kun. Antanas Saulaitis SJ

VU kapelionas kun. Eugenijus Puzynia SJ

Studentas Lukas Ambraziejus SJ

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34

LT-01128 Vilnius

Svetainės adresas www.kazimiero.lt

Raštinės tel. +370 (5) 212 1715

darbo dienomis 8.00–16.00