Kontaktai

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios sielovados komanda

Rektorius kun. Vytautas Sadauskas SJ (vytautasmagis@gmail.com)

Vicerektorius kun. Artūras Sederevičius SJ (arturas.sederevicius@gmail.com)

Pagalbininkai kun. Algimantas Gudaitis SJ

ses. Marija Marozaitė SJE, ses. Liudmila Zacharova SJE


Kiti jėzuitai gyvenantys Vilniaus jėzuitų namuose

Provincijolas ir Šv. Jonų bažnyčios rektorius kun. Vidmantas Šimkūnas SJ

Jonų bažnyčios vicerektorius kun. Antanas Saulaitis SJ

Diakonas Eugenijus Puzynia SJ

Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34

LT-01128 Vilnius

Svetainės adresas www.kazimiero.lt

Raštinės tel. +370 (5) 212 1715

darbo dienomis 8.00–16.00