Projektai

Projektas: Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, padidinant jų prieinamumą visuomenei

Pateikę paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti ir laimėję konkursą nuo 2019 m. sausio 24 d. imamės įgyvendinti Šv. Kazimiero bažnyčios restauravimo ir remonto projektą, kuriuo siekiama pagerinti bendruomenės veiklų ir bažnyčios lankymo sąlygas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė – 669 291,03 Eur. Skirta ES parama – 460 638,12 Eur. Prie projekto jėzuitai ir Šv. Kazimiero bažnyčia turi prisidėti nuosavomis lėšomis, kurios sudaro 155 460,48 Eur. Be to, jau yra investuota 42 525,35 Eur. Projekto veiklų užbaigimo terminas numatytas 2021 m. sausio 31 d. Projekto eigoje numatyta atskleisti bažnyčios, kaip sakralinio kultūros paveldo objekto, vertingąsias savybes. Numatyta nuvalyti dažų sluoksnį iš kupolo vidinės pusės, kad atsidengtų ten esantys išlikę sieninės tapybos fragmentai. Planuojama įrengti saugią šių fragmentų apžvalgos aikštelę. Bus įrenti takai bažnyčios pastogėje ir suremontuotos laiptinės, kad žmonės galėtų aplankyti šias iki šiol neprieinamas bažnyčios erdves. Bus tvarkomi bažnyčios bokštai, kad ten atsirastų Vilniaus panoramų apžvalgos aikštelės. Viename iš bokštų tikimasi pakabinti 100 metų istoriją turintį bažnyčios varpą.

Taip pat bus atliktas kelių, Šv. Kazimiero bendruomenės aktyviai naudojamų, patalpų remontas. Suremontuotos vargonų balkono ir visos bažnyčios erdvės, kurioje vyksta pagrindinės liturginės apeigos ir iškilmės, grindys. Pagal ES skiriamos paramos tvarką numatyti bažnyčios remonto ir tvarkybos darbai yra pagrįsti teigiamais rezultatais visuomenei. Svarbu, kad valstybės saugomas kultūros paveldo objektas bus geresnės būklės ir jį gausiau galės lankyti turistai. Vis dėlto svarbiau tai, kad įgyvendinus projektą bus galima aukoti daugiau šv. Mišių, į kurias noriai rinksis daugiau žmonių. Daugiau porų čia norės susituokti, o sakralinės muzikos koncertai bus dar populiaresni. Tad projektas reikšmingai prisideda prie jėzuitų misijos stipinti sielovadą mieste.

Kaip galėčiau prisidėti prie šio projekto?

Prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo galite įvairiais būdais savo darbais, paslaugomis, profesinėmis žiniomis, savanoryste, pinigine auka ar tiesiog malda. Tapdami šio projekto rėmėjais tampate ir jėzuitų bendradarbiais.

Noriu paremti!

Norėdami paaukoti finansiškai paremti šio projekto įgyvendinimą, maloniai prašome pervesti aukojamą sumą į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Gavėjas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Juridinio asmens kodas: 291310320

Mokėjimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį: BAŽNYČIOS PROJEKTUI K303 Daugiau apie projektą jus informuos projekto vadovas Gražvydas Bareišis, +37068623947, grazvydas.bareisis@live.com


Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai banko pavedimu, maloniai prašome pervesti aukojamą sumą į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pavyzdžiui: Pirmosios Komunijos programai; metodinėms priemonėms; bendruomenių stovykloms; leidybai; sakyklai įrengti.

Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Šiuo metu reikalinga finansinė parama:

Apie ketinimą paremti pažymėkite žemiau pateiktoje anketoje. Bažnyčios rektorius su jumis susisieks asmeniškai. Labai ačiū.

Informacija atnaujinta 2019-04-10.