Sutvirtinimas

Besirengiantiems Sutvirtinimo sakramentui

"Tėve, atsiųsk savo Šventąją Dvasią ant mūsų ir ant šio aliejaus, ir jį pašventink, kad visiems juo pateptiems ir paženklintiems jis taptų šventąja, kunigiškąja, karališkąja krizma, džiaugsmingu patepimu, šviesos drabužiu, išganymo apsiaustu, dvasine dovana, sielos bei kūno pašventinimu, amžina laime, neišdildomu antspaudu, tikėjimo skydu ir tvirtu šalmu prieš visus Piktojo darbus“ (iš Antiochijos sirų liturgijos šventosios krizmos, naudojamos Sutvirtinimo sakramentui teikti, pašventinimo maldos).

Krikšto metu gautas patepimas daugeliui iš mūsų po kelerių metų užbaigiamas Sutvirtinimo sakramento priėmimu. Sutvirtinimo sakramentas iš naujo patvirtina tai, ką šventėme Krikštu, – Dievo buvimą mūsų gyvenime, kad pasaulyje galėtume gyventi dievišku gyvenimu su visais iš to kylančiais įsipareigojimais, iššūkiais ir galia.

Skaityti daugiau

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Sutvirtinimo sakramentas


Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui:

  • Skaityti Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę".
  • Atsakyti į klausimus pateiktus google forma.
  • Su kunigu ir besirengiančiais šiam sakramentui aptarti perskaitytas mintis, pasidalinti savo įžvalgomis.
  • Sutarti su kunigu kada ir kur priimsite Sutvirtinimo sakramentą, ir gauti tam reikalingą dokumentą.