Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas

"Tėve, atsiųsk savo Šventąją Dvasią ant mūsų ir ant šio aliejaus, ir jį pašventink, kad visiems juo pateptiems ir paženklintiems jis taptų šventąja, kunigiškąja, karališkąja krizma, džiaugsmingu patepimu, šviesos drabužiu, išganymo apsiaustu, dvasine dovana, sielos bei kūno pašventinimu, amžina laime, neišdildomu antspaudu, tikėjimo skydu ir tvirtu šalmu prieš visus Piktojo darbus“ (iš Antiochijos sirų liturgijos šventosios krizmos, naudojamos Sutvirtinimo sakramentui teikti, pašventinimo maldos).

Krikšto metu gautas patepimas daugeliui iš mūsų po kelerių metų užbaigiamas Sutvirtinimo sakramento priėmimu. Sutvirtinimo sakramentas iš naujo patvirtina tai, ką šventėme Krikštu, – Dievo buvimą mūsų gyvenime, kad pasaulyje galėtume gyventi su tikėjimu, viltimi ir meile. 

Skaityti daugiau

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Sutvirtinimo sakramentas

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

PASIRENGIMO SAKRAMENTUI PROGRAMA 2024 m. (antradieniais, 18.15)

Sausis

14 d.– pirmas susitikimas vyks sekmadienį 10.30 per mišias. 

16 d. – Trejybė (kontaktinis). Jeigu negalite dalyvauti gyvai, jums bus skirta spec. užduotis.

23 d. – Malonė

30 d. –  Įsikūnijimas
Vasaris

6 d. – Bažnyčia (kontaktinis). Jeigu negalite dalyvauti gyvai, jums bus skirta spec. užduotis.

11 d.– patarnavimai sekmadienio 10.30 ir 12.00 mišiose.

13 d. – Išganymas

20 d. užsiėmimo nebus

27 d.Krikštas

Kovas

5 d. – Eucharistija 

10 d. patarnavimai sekmadienio 10.30 ir 12.00 mišiose.

12 d. – Tarnavimo bendruomenei sakramentai: Šventimai ir Santuoka 

19 d.Sutaikinimas

30 d. - VELYKNAKTIS

Balandis

9 d. – Tradicija (kontaktinis)

Sutvirtinamajam būtina žinoti

 

Sutvirtinimo tėvai

Auka bažnyčiai

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz., už Sutvirtinimo sakramento kursus. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.