Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas

"Tėve, atsiųsk savo Šventąją Dvasią ant mūsų ir ant šio aliejaus, ir jį pašventink, kad visiems juo pateptiems ir paženklintiems jis taptų šventąja, kunigiškąja, karališkąja krizma, džiaugsmingu patepimu, šviesos drabužiu, išganymo apsiaustu, dvasine dovana, sielos bei kūno pašventinimu, amžina laime, neišdildomu antspaudu, tikėjimo skydu ir tvirtu šalmu prieš visus Piktojo darbus“ (iš Antiochijos sirų liturgijos šventosios krizmos, naudojamos Sutvirtinimo sakramentui teikti, pašventinimo maldos).

Krikšto metu gautas patepimas daugeliui iš mūsų po kelerių metų užbaigiamas Sutvirtinimo sakramento priėmimu. Sutvirtinimo sakramentas iš naujo patvirtina tai, ką šventėme Krikštu, – Dievo buvimą mūsų gyvenime, kad pasaulyje galėtume gyventi su tikėjimu, viltimi ir meile.

Skaityti daugiau

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Sutvirtinimo sakramentas


Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

 • Programa skirta suaugusiems, ypač besirengiantiems santuokos sakramentui.

 • Užsiėmimus planuojame vykdyti mišriu, t. y. kontaktiniu ir nuotoliniu būdu Microsoft Teams aplinkoje. Pirmas susitikimas – 2022 m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį), 10.30 mišiose Šv. Kazimiero bažnyčioje.

 • Registracija baigta. Kita grupė bus renkama po Naujųjų Metų.

 • Skaitykite Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę". Knygą galite įsigyti bažnyčioje už auką.

 • Kiekvieną savaitę atsakykite į žemiau pateiktą klausimą užpildydami nurodytą formą.

 • Su kunigu ir programos dalyviais aptarkite perskaitytas mintis, pasidalinkite savo įžvalgomis.

 • Sutarkite su kunigu kada ir kur priimsite Sutvirtinimo sakramentą, ir gaukite tam reikalingą dokumentą – Sutvirtinimo kortelę.

PASIRENGIMO SAKRAMENTUI PROGRAMA 2022 m. (antradieniais, 18.15)

Rugsėjis

25 d.– pirmąjį susitikimą turėsime sekmadienį 10.30 per mišias.

27 d. – Trejybė (kontaktinis)

Spalis

4 d. – Malonė

11 d. – Įsikūnijimas

18 d. – Išganymas

25 d. – Bažnyčia (kontaktinis)

30 d.– patarnavimai sekmadienio 10.30 mišiose.


Lapkritis

8 d.Krikštas

15 d. – Eucharistija

22 d. – Tarnavimo bendruomenei sakramentai: Šventimai ir Santuoka

29 d. – Sutaikinimas

Gruodis

6 d. – Tradicija (kontaktinis)

Sutvirtinamajam būtina žinoti

 • Labai atsakingai įvertinti savo apsisprendimą ir pasirengimą priimti šį sakramentą.

 • Sutvirtinamasis privalo pritarti Katalikų, Bažnyčios mokymui, turi būti pasirengęs tapti Kristaus mokiniu ir liudytoju bendruomenėje ir pasaulyje.

 • Sutvirtinimo sakramentu gaunama Šventoji Dvasia, todėl ją reikia priimti tyra širdimi, prieš priimant sakramentą atliekama išpažintis.

 • Tas, kuris ruošiasi šį sakramentą priimti, suranda dokumentą, paliudijantį krikšto faktą ir pasirenka Sutvirtinimo tėvą (arba mamą).

 • Pasirenkamas kokio nors šventojo vardas, kuris ženklina, jog krikščionis tikėjimo kelionėje nėra vienas, bet asmeniškai palydimas tų, kurie jau regi Dievo veidą amžinybėje.

Sutvirtinimo tėvai

 • Sutvirtinimo tėvu ar mama gali būti tik pakrikštyti, Sutvirtinimo, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus priėmęs brandaus tikėjimo žmogus, gyvenantis pareigingo krikščionio gyvenimą. Šis žmogus turi būti autoritetas tam, kuris priima Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo tėvas ar mama kaip vyresnysis brolis, krikščionį atveda ir pristato vyskupui, savo malda ir dėmesiu padeda ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.

 • Tam, kad būtų išreikštas glaudesnis Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių. Jeigu pasirenkamas kitas globėjas, tai jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti, būti amžiumi vyresnis už sutvirtinamąjį. Gimdytojai negali būti savo vaiko sutvirtinimo tėvu ar motina.

Auka bažnyčiai

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz., už Sutvirtinimo sakramento kursus. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.