Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas

"Tėve, atsiųsk savo Šventąją Dvasią ant mūsų ir ant šio aliejaus, ir jį pašventink, kad visiems juo pateptiems ir paženklintiems jis taptų šventąja, kunigiškąja, karališkąja krizma, džiaugsmingu patepimu, šviesos drabužiu, išganymo apsiaustu, dvasine dovana, sielos bei kūno pašventinimu, amžina laime, neišdildomu antspaudu, tikėjimo skydu ir tvirtu šalmu prieš visus Piktojo darbus“ (iš Antiochijos sirų liturgijos šventosios krizmos, naudojamos Sutvirtinimo sakramentui teikti, pašventinimo maldos).

Krikšto metu gautas patepimas daugeliui iš mūsų po kelerių metų užbaigiamas Sutvirtinimo sakramento priėmimu. Sutvirtinimo sakramentas iš naujo patvirtina tai, ką šventėme Krikštu, – Dievo buvimą mūsų gyvenime, kad pasaulyje galėtume gyventi dievišku gyvenimu su visais iš to kylančiais įsipareigojimais, iššūkiais ir galia.

Skaityti daugiau

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Sutvirtinimo sakramentas


Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

 • Programa skirta suaugusiems, ypač besirengiantiems santuokos sakramentui.

 • Užsiėmimus planuojame vykdyti mišriu, t. y. kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Pirmas susitikimas – rugsėjo 19 d. (sekmadienį), 10.30 mišiose šv. Kazimiero bažnyčioje.

 • Užpildykite registracijos formą.

 • Skaitykite Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę". Knygą galite įsigyti bažnyčioje už auką.

 • Kiekvieną savaitę atsakykite į žemiau pateiktą klausimą užpildydami forma.

 • Su kunigu ir besirengiančiais šiam sakramentui aptarkite perskaitytas mintis, pasidalinkite savo įžvalgomis.

 • Sutarkite su kunigu kada ir kur priimsite Sutvirtinimo sakramentą, ir gaukite tam reikalingą dokumentą.

PASIRENGIMO SAKRAMENTUI PROGRAMA 2021 m. (antradieniais, 18.15)

Rugsėjis

19 d.– pirmas susitikimas mišiose sekmadienį 10.30.

21 d. – Trejybė (kontaktinis)

28 d. – Malonė

Spalis

5 d. – Įsikūnijimas

12 d. – Išganymas

19 d. – Bažnyčia (kontaktinis)

24 d.– susitikimas ir patarnavimai mišiose 10.30.

26 d.Krikštas


Lapkritis

9 d. – Eucharistija

16 d. – Tarnavimo bendruomenei sakramentai: Šventimai ir Santuoka

23 d. – Sutaikinimas

30 d. – Tradicija (kontaktinis)

Sutvirtinamajam būtina žinoti

 • Labai atsakingai įvertinti savo apsisprendimą ir pasirengimą priimti šį sakramentą.

 • Sutvirtinamasis privalo pritarti Katalikų, Bažnyčios mokymui, turi būti pasirengęs tapti Kristaus mokiniu ir liudytoju bendruomenėje ir pasaulyje.

 • Sutvirtinimo sakramentu gaunama Šventoji Dvasia, todėl ją reikia priimti tyra širdimi, prieš priimant sakramentą atliekama išpažintis.

 • Tas, kuris ruošiasi šį sakramentą priimti, suranda dokumentą, paliudijantį krikšto faktą ir pasirenka Sutvirtinimo tėvą (arba mamą).

 • Pasirenkamas kokio nors šventojo vardas, kuris ženklina, jog krikščionis tikėjimo kelionėje nėra vienas, bet asmeniškai palydimas tų, kurie jau regi Dievo veidą amžinybėje.

Sutvirtinimo tėvai

 • Sutvirtinimo tėvu ar mama gali būti tik pakrikštyti, Sutvirtinimo, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus priėmęs brandaus tikėjimo žmogus, gyvenantis pareigingo krikščionio gyvenimą. Šis žmogus turi būti autoritetas tam, kuris priima Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo tėvas ar mama kaip vyresnysis brolis, krikščionį atveda ir pristato vyskupui, savo malda ir dėmesiu padeda ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.

 • Tam, kad būtų išreikštas glaudesnis Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių. Jeigu pasirenkamas kitas globėjas, tai jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti, būti amžiumi vyresnis už sutvirtinamąjį. Gimdytojai negali būti savo vaiko sutvirtinimo tėvu ar motina.

Auka bažnyčiai

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai auką perveskite į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz., už Sutvirtinimo sakramento kursus. Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.