Sakramentai

Kad susitikimas su Dievu būtų matomas

Vienas Dievo ženklas ryškiai išsiskriantis iš kitų jo ženklų pasaulyje: Jėzus iš Nazareto. Jis galėjo ištarti apie save: "Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!" (Jn 14, 9). Jėzuje viskas, regis, nurodė į tai, kas slypi "už" apraiškų. Šventasis Augustinas, perskaitęs Evangelijos fragmentą, dažnai kreipdavosi į klausytojus: "Išgirdome apie įvykį, o dabar paieškokime jo slėpinio". Todėl jau nuo šventojo Augustino įprasta tvirtinti, kad Kristus yra Dievo sakramentas.