Biblijos skaitymai

LITURGINIAI METAI

1. Per ištisus metus Bažnyčia nustatytomis dienomis pagarbiai švenčia Kristaus atliktąjį išganymo darbą. Kiekvienoje savaitėje yra vadinamoji Viešpaties diena – sekmadienis, kada minime Kristaus prisikėlimą, kurį kartu su jo palaimintąja kančia sykį per metus iškilmingiausiai švenčiame Velykose. O per ištisus metus atšvenčiame visą Kristaus paslaptį ir minime šventųjų dienas.


http://lk.katalikai.lt/