Biblijos skaitymai

LITURGINIAI METAI

Per ištisus metus Bažnyčia nustatytomis dienomis pagarbiai švenčia Kristaus atliktąjį išganymo darbą. Kiekvienoje savaitėje yra vadinamoji Viešpaties diena – sekmadienis, kada minime Kristaus prisikėlimą, kurį kartu su jo palaimintąja kančia sykį per metus iškilmingiausiai švenčiame Velykose. O per ištisus metus atšvenčiame visą Kristaus paslaptį ir minime šventųjų dienas.

http://lk.katalikai.lt

Planuojame pradėti pokalbius tikėjimo klausimais, susitelkiant į Šventąjį Raštą. Pasitelktume garsaus biblisto Daniel J. Harrington SJ knygą "Jėzus. Istorinis portretas", ją skaitytume po skyrelį namuose ir aptartume susitikę bažnyčioje. Iš viso yra 10 temų. Susitikimus planuotume trečiadieniais nuo 18.15 iki 19.30. Knyga būtų pasiekiama ir elektroniniu variantu. Registruotis galima į Beta kursą per nuorodą mūsų svetainėje. Pirmas susitikimas numatytas vasario 5 d.

V. Sadauskas SJ

Pirmas susitikimas vyks š.m. vasario 5 dieną, 18.30 šv. Kazimiero bažnyčios didžiojoje salėje. Įėjimas per kiemą. Registracija.