Meno saviveikla

CHORAI

Jaunimo choras

Kviečiame jungtis į jaunimo chorą, draugiškų žmonių bendruomenę, siekiančių maldą praturtinti giesme. Giesmės — paprastos, lenvai išmokstamos. Kreiptis į Aureliją aurelija.grikinaite@gmail.com Šv. Kazimiero bažnyčioje choras Jaunimo choras gieda kas antrą sekmadienį 10.30 val. šv. Mišiose.

Choras Ave verum

Kviečiame jungtis į suaugusiųjų chorą AVE VERUM, keliaujantį po Lietuvą, mielai giedantį įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Vadovas Vydmantas Ruzgys. Koordinuoja Ingrida, vilnele777@gmail.com Šv. Kazimiero bažnyčioje choras AVE VERUM gieda kas antrą sekmadienį 12.00 val. šv. Mišiose.

Choras Brevis

Kamerinis choras Brevis - vienas geriausių chorų Lietuvoje - įkurtas 1990 metais. Nuo 1993-jų jam vadovauja dirigentas Gintautas Venislovas. Choras daug koncertuoja užsienyje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Italijoje, Prancūzijoje. Lietuvoje Brevis bent kartą per metus rengia solinius koncertus. Choro repertuaro pagrindą sudaro muzika a capella nuo ankstyvojo renesanso (J.Depres) iki nūdienos kompozitorių kūrinių (G.Ligeti, A.Pärt). Taip pat choras dainuoja sakralinę, įvairių tautų liaudies muziką. Šv. Kazimiero bažnyčioje choro „Brevis“ grupė gieda kas antrą sekmadienį 12.00 val. šv. Mišiose.

Choras Krantas

Vilniaus jaunimo choras „Krantas“ pradėjo jubiliejinius 20-tuosius kūrybinius metus. Mes tęsime ankstesnių metų akademinio dainavimo tobulinimo, aktyvios veiklos tradicijas. Dalyvausime miesto ir respublikos renginiuose, konkursuose, koncertuose, giedosime šv. Mišiose Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje, atsiliepsime į mūsų gimnazijos poreikius. Chorui vadovauja Leonidas Abaris. Šv. Kazimiero bažnyčioje choras „Krantas“ gieda kas antrą sekmadienį 10.30 val. šv. Mišiose.

KRIKŠČIONIŠKOJO TEATRO STUDIJA

Tai pozityvios, kokybiškos, aktyvios bažnyčios bendruomenės kūrimas per teatro kūrybines dirbtuves. Žmonių artinimas prie Dievo per kūrybos procesą. Projektas apjungia ir sinergiškai sustiprina šių abiejų aplinkų - teatro ir bažnyčios – suteikiamas galimybes saugiai ieškoti ir atrasti save atsitraukus nuo kasdienybės. Šioje kūrybinėje aplinkoje labai motyvuoja galimybė laisvai tarti žodžius DIEVAS, JĖZUS, TIKĖJIMAS...