Jėzuitai

Jėzaus Draugija

Jėzaus Draugija (jėzuitai) yra katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas (Šiaurės Ispanija) Ignacas Lojola su keletu bendraminčių. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas, pasižymėjęs aktyvia apaštaline veikla. Jėzuitai didelį dėmesį skyrė švietimui, steigė kolegijas ir universitetus, išvystė plačią misijų veiklą. Dėl kai kurių Europos valdovų priešiško nusistatymo 1773 m. popiežius ordiną uždarė. Vėl atkurtas 1814 m.

Jėzuitai – tarptautinė kunigų ir brolių vienuolija, bendradarbiaujanti su pasauliečiais.

Įvairiuose kraštuose jėzuitus galite sutikti parapijose, mokyklose ir universitetuose, visuomenės informavimo priemonėse. Jie skelbia Kristų misijų kraštuose, vadovauja rekolekcijų namams, padeda pabėgėliams, gilinasi į mokslinius tyrimus, dirba leidyklose… Jėzuitams rūpi dialogas su kitomis religijomis ir kultūromis, su visais nuoširdžiai ieškančiais tiesos.


Skaitykite daugiau

John O’ Malley SJ "Jėzuitai ir švietimas"


Vilniaus jėzuitų bendruomenė (2024 m.) 

Kun. Vidmantas Šimkūnas SJ

Kun. Vytautas Sadauskas SJ

Kun. Algimantas Gudaitis SJ

Kun. Antanas Saulaitis SJ

Vysk. Lionginas Virbalas SJ