Programare luna septembrie 2021


Programare luna octombrie 2021


Programare luna noiembrie 2021


Pentru o derulare eficientă a activității de evaluare astfel încât să fie asigurat accesul la evaluare în mod nediscriminatoriu rugăm personalul cu drepturi de acces în portal să PROGRAMEZE salariații conform SCADENȚELOR.


În acest sens, CENAFER ÎȘI REZERVA DREPTUL DE A EXCLUDE dintr-o sesiune personalul programat în mod eronat

(ex:personal programat pentru evaluare la o dată care NU este la scadență,

personal aparținând agenților economici care NU se află în relație contractuală cu CENAFER etc.)

Audienţe

MARȚEA 11-13h, înscrieri la telefon 0316203902 sau cenafer@cenafer.ro

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER s-a înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004, cu modificări in Legea nr. 329/2009 (forma consolidata 03/04/2012). Este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor.

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor să asigure Formarea - Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.

Pe lângă activităţile principale precizate mai sus, Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.