Audienţe

MARȚEA 11-13h, înscrieri la telefon 0316203902 sau cenafer@cenafer.ro

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER s-a înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004, cu modificări in Legea nr. 329/2009 (forma consolidata 03/04/2012). Este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor.

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor să asigure Formarea - Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.

Pe lângă activităţile principale precizate mai sus, Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.